สาส์นแสดงความเสียใจ
ผู้นำสูงสุดอิหร่านส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอยาตุลลอฮ์ รัฟซันญานี

สาส์นแสดงความเสียใจ

เพื่อให้สถานะเป็นปัจจุบัน กรุณากรอกเลขสมาชิก