สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามเข้าร่วมประชุมกับข้าราชการระดับสูงในประเด็นเศรษฐกิจ
ท่าผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามเข้าร่วมประชุมกับข้าราชการระดับสูงในประเด็นเศรษฐกิจ

พวกท่านจะต้องแก้ไขปัญหาระบบธนาคาร สภาพคล่องทางการเงิน