ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามเข้าร่วมการประชุมสัมมนาปาเลสไตน์
ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลามเข้าร่วมการประชุมสัมมนาปาเลสไตน์

ประชุมสัมมนานานาชาติ ครั้งที่6 ในการสนับสนุนปาเลสไตน์

เพื่อให้สถานะเป็นปัจจุบัน กรุณากรอกเลขสมาชิก