สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
“การเดินขบวนวันที่ 22 บะห์มันนั้น จะต้องมีความยิ่งใหญ่มากกว่าในหลายปีที่ผ่านมา”
บรรดาผู้บัญชาการ เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศและหน่วยป้องกันภัยทางอากาศยานเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

การเดินขบวนวันที่ 22 บะห์มันนั้นจะต้องมีความยิ่งใหญ่มากกว่า