สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
รัฐมนตรีข่าวกรองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่และพนักงานของกระทรวงเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
รัฐมนตรีข่าวกรองพร้อมคณะเจ้าหน้าที่และพนักงานของกระทรวงเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด

กระทรวงข่าวกรองจะต้องคงอยู่ในสภาพของความเป็นนักปฏิวัติ