Fıkıh ve Şer'i Meseleler
Fıkıh ve Şer'i Meseleler

EMEKLİ MAAŞININ HUMUSU

Emekli olanların aldıkları aylık maaşlar da humus var mıdır?
KANAMASI DEVAM EDEN CESEDİN GÖMÜLMESİ
KANAMASI DEVAM EDEN CESEDİN GÖMÜLMESİ
Yüksek bir yerden düşerek veya başka bir kaza sonucu ölen bir kimsenin bedeninden kan gelmeğe devam ettiği takdirde görev nedir? Kanın kendiliğinden veya tıbbî yollarla kesilmesi mi beklenmelidir? Yoksa, kan gelmesine rağmen defnetmeleri mi gerekir?

Öteki başlıklar

KIBLENİN TEŞHİSİ
Bazı fıkıh kitaplarında güneşin Mayısın 28'inde ve Temmuzun 16'sında dikey olarak Ka'be'nin üzerinde olduğu yazılıdır. Bu iki günde dünyanın her hangi bir yerinde Mekke'de ezan okunduğu vakit, yere dikey olarak batırılan çubuğun gölgesiyle kıble yönü teşhis edilebilir mi?