Fıkıh ve Şer'i Meseleler
Fıkıh ve Şer'i Meseleler

ALLAH KELİMESİNE DOKUNMA

Lafz-ı celale ("Allah" kelimesi) yerine "...l " yazılmaktadır. Buna abdestsiz olarak dokunmanın hükmü nedir?

Öteki başlıklar