Fıkıh ve Şer'i Meseleler
Fıkıh ve Şer'i Meseleler

BANKAYA YATIRILAN PARANIN HUMUSU

Bankadan bir belge almadan, kişinin kendi hesabına teminat olarak yatırdığı paraya humus lazım gelir mi?

Öteki başlıklar

BİR REKÂTI UNUTMA
Namazın bir rekâtını unutur ve sonuncu rekâtta hatırlarsa; mesela namazın birinci rekâtını ikinci rekât sanarak üçüncü ve dördüncü rekâtı kılar ve son rekâtta onun üçüncü rekât olduğunun farkına varırsa şer'î vazifesi nedir?
KIRAATTA HATA
Namazda Fatiha ve sureyi veya kelimelerin harekelerini -önemsemeyiş veya konuştuğu lehçesi yüzünden- yanlış okursa, mesela "yuled" kelimesini fet-heyle okuyacağına kesreyle okuyup "yulid" derse hükmü nedir?