Fıkıh ve Şer'i Meseleler
Fıkıh ve Şer'i Meseleler

Satın Alma Memuruna Satıcının Malları Vermesi

Bazı satıcılar sattıkları malın, kesinleşen fiyatına ekleme yapmaksızın sırf irtibat kurmak ve ilişkiyi devam ettirmek maksadıyla resmî daire ve şirketlerin satın alma görevlilerine birtakım mallar veriyorlar. Verilen malların satıcı ve satın alma görevlileri açısından hükmü nedir?

Öteki başlıklar