Fıkıh ve Şer'i Meseleler
Fıkıh ve Şer'i Meseleler

RUKU YADA SECDE ZİKRİNDE HATA ETME

Namazı bittikten sonra veya namaz esnasında zikri yanlış söylediğinin farkına varırsa hükmü nedir?

Öteki başlıklar

BİR REKÂTI UNUTMA
Namazın bir rekâtını unutur ve sonuncu rekâtta hatırlarsa; mesela namazın birinci rekâtını ikinci rekât sanarak üçüncü ve dördüncü rekâtı kılar ve son rekâtta onun üçüncü rekât olduğunun farkına varırsa şer'î vazifesi nedir?
KIRAATTA HATA
Namazda Fatiha ve sureyi veya kelimelerin harekelerini -önemsemeyiş veya konuştuğu lehçesi yüzünden- yanlış okursa, mesela "yuled" kelimesini fet-heyle okuyacağına kesreyle okuyup "yulid" derse hükmü nedir?