Fıkıh ve Şer'i Meseleler
Fıkıh ve Şer'i Meseleler

KİTAP, TABLO VEYA BENZERİ YERLERDE Kİ KUR'AN AYETLERİNE DOKUNMA

Abdestsiz olarak Kur'ân-ı Kerim'in yazısına dokunmanın haram oluşu, Mushaf-ı Şerif'e mi mahsustur, yoksa ayrı bir kitapta, tabloda veya duvarda vb. gibi şeylerde yazılmış Kur'ân ayetlerini de içeriyor mu?

Öteki başlıklar

KIBLENİN TEŞHİSİ
Bazı fıkıh kitaplarında güneşin Mayısın 28'inde ve Temmuzun 16'sında dikey olarak Ka'be'nin üzerinde olduğu yazılıdır. Bu iki günde dünyanın her hangi bir yerinde Mekke'de ezan okunduğu vakit, yere dikey olarak batırılan çubuğun gölgesiyle kıble yönü teşhis edilebilir mi?
PARA KARŞILIĞINDA KÂR
Bazı kimseler başkalarından aldıkları belli meblağlar karşılığında hiçbir şer'î sözleşme kapsamında olmaksızın sadece tarafların anlaşmasına dayanarak her ay mal sahiplerine kâr olarak bir miktar para veriyorlar; bunun hükmü nedir?