Fıkıh ve Şer'i Meseleler
Fıkıh ve Şer'i Meseleler

ORUCUN NİYETİ

Ramazan ayında hergün için ayrı ayrı niyet mi etmek gerekir, yoksa ayın başında bir kez niyet etmek yeter mi?

Öteki başlıklar