Fıkıh ve Şer'i Meseleler
Fıkıh ve Şer'i Meseleler

TAKI EŞYALARININ HUMUSU

Eğer bir kişi kendi şanına uygun olacak derecede her ay gelirinden bir miktar altın alırsa bu altınlara humus düşer mi?

Öteki başlıklar