İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslam İnkılâbı Rehberi Allame Caferi’nin başlıca özellikleri;

Dini taassup, sorumluluk duygusu, bilimsel ihata ve çalışkanlığı

Allame Muhammed Taki Caferi'nin felsefi düşüncelerini inceleme sempozyumu yetkililerini kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi, Allame Caferi'nin en bariz özelliklerinden birinin bilimsel ihatası, çalışkanlığı, sorumluluk duygusu ve dini taassubu olduğunu bildirdi.

13 Kasım tarihinde düzenlenen Allame Muhammed Taki Caferi'nin felsefi düşüncelerini inceleme sempozyumu yetkililerini kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin konuşması bugün sabah Tebriz Cuma namazı musallasında düzenlenen sempozyumda yayınlandı.

Allame Caferi'nin üstün bilimsel mevkiine değinen İslam İnkılâbı Rehberi, bilimsel ihata ve kapsamının Allame Caferi'nin en bariz özelliklerinden biri olduğunu, bir dala yoğunlaşmasının başka yönlerden gaflete düşmesine sebep olmadığını söyledi.

Allame Caferi'nin sanatkâr ve sanat maarifi olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, onun özelliklerinden bir başkasının da, İslami Maarifin tebliğ ve yayımı konusunda taşıdığı sorumluluk olduğunu ve üstün bilimsel konumunun asla onu bu alandaki görevinden alıkoymadığını bildirdi.

Fikri sapkınlıklar karşısında hassasiyet ve dini taassubun Allame Caferi'nin özelliklerinden bir başkası olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi, Allame Muhammed Taki Caferi'nin dini meselelere kesinlikle bağlı olduğunu ve bu hususta taassup duyduğunu ve fikri sapkınlıklar ve düşmanlıklar karşısında durduğunu söyledi.

 

700 /