İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

HÜKÜMLERİ ÖĞRENMEDE TENBELLİK ETMEK

Soru: Genelde karşılaşılan şer'î meseleleri öğrenmeyi terk eden, günahkâr sayılır mı?

Cevap: Şer'î meseleleri öğrenmemek, bir farzı terk etmesine veya haram bir işi yapmasına sebep oluyorsa günahkâr sayılır.

 

700 /