İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

SECDEDE AVUÇ İÇİNİN SINIR SAYILMASI

Soru. Sedede yere konması gereken avuç içi parmakları da kapsar mı? Acaba parmakların da yerde olması gerekir mi?

Cevap: Parmakları da kapsar. İhtiyat gereği örfe uygun olarak elin tamamının yere konması meselesine riayet edilmelidir.

 

700 /