SANAİ ALKOLLERİ

Soru. Sanat alkolü adında değişik renklerde (renksizi ve kırmızı) ülkenin yetkili kurumlarından üretilen alkolün pak olma açısından hükmü nedir? Acaba onlar arasında bir fark var mı?

Cevap: Eğer aslı sıvı olan sarhoş edici alkollerden olup olmadığı belli değilse paktırlar.

 

700 /