İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Askeri mezuniyet töreninde konuşan İslam İnkılâbı Rehberi:

“Seçim güvenliğini Bozmak İsteyenler Kesin Tokat Yiyecekler”

İslam İnkılabı Rehberi alana girişinde ilk önce meçhul şehitlerin mezarını ziyaret ederek onlara fatiha okudu ve kutsal savunma savaşı şehitlerinin anısını saygımla anarak Allah Taala’dan onlar için üstün mevkii talep etti.

İslam inkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei daha sonra özel birliklerin geçit törenini izledi.

Ayetullah Hamanei ayrıca alandaki gaziler ve bazı şehit evlatlarını kabul etti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada,  ülkenin ve İran halkının güç kazanmasındaki faktörlere ve bu faktörlere karşı düşmanların muhalefetine temasla, İslam nizamı düşmanlarının kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini açıklayarak, krizler içinde çalkalanan bir bölgede İran İslam cumhuriyetinin sahip olduğu huzur ve güvenliğin, müstekbir güçlerce hedef alınan İran İslam Cumhuriyetinin iftiharlarından biri olduğunu belirterek, cumhurbaşkanlığı adaylarından, halkın geçim meselesi ve ekonominin kendi programlarının önceliği olduğunu açıklamaları tavsiyesinde bulunarak, “Ülkenin huzuru ve milli güvenliği çok önemlidir ve muhterem adaylar teşhiste yapacakları hata nedeniyle inanç, coğrafya, etnik ve dil fay hatlarını harekete geçirmemeye gayret etmeli ve düşmanın tamamlanmamış projesi istikametinde olmamalılar. Çünkü ülkenin güvenliğine aykırı hareket edecek kimse kuşkusuz ağır bir tokatla karşılaşacaktır” dedi.

Hz. Mehdi (ac)’ın mübarek veladet yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini bildiren İslam İnkılabı Rehberi ülkenin iktidarlı olmasındaki etkili faktörlere temasla düşman’ın her zaman İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünü artıran faktörlere düşmanlık ve kin beslediğini belirterek, İslam İnkılabı muhafızları ordusunun ülkenin iktidar unsurlarından biri olduğunu ve bunun için de uluslar arası propagandalarda ve müstekbirlik siyasetçilerin açıklamalarında düşmanın rahatsızlık ve hırçınlığının açık olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi, "bilim ve bilimsel ilerleme"nin ülkeyi iktidarlı kılan unsurlardan bir başkası olduğunu belirterek, bunun için de düşmanların kendi kiralık katillerini göndererek İran’ın nükleer bilim adamlarını terör ettirdiklerini, çünkü İran’ın bilimsel ilerlemesine karşı kin ve nefret beslediklerini söyledi.

İslam İnkılabı rehberi konuşmasının devamında "güçlü ve bağımsız ekonomi"nin ülkenin bir diğer iktidar ve kudret kaynağı olduğunu belirterek, İran’a karşı yaptırım uygulanması ve ülke ekonomisine darbe vurulması amacıyla muhtelif metotlara baş vurulmasının bu mesele olduğunu ve ülkenin imanlı ekonomistlerinin, düşmanların İran ekonomisine darbe vurmak amacıyla uyguladıkları muhtelif önlem ve tedbirlerini halka açıklamaları gerektiğini söyledi.

İktidarın diğer unsurunun Askeri Güç olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, ‘’İran füze gücü ile ilgili koparılan yaygara bundan dolayıdır. Biz füzelere sahibiz, füzelerimizin dikkati çok yüksektir ve binlerce kilometreden hedeflerini yüksek dikkatle hedef alabilirler ve bunu koruyup güçlendireceğiz’’ dedi.

Şehit Sayyad Şirazi ve Şuşteri gibi fedakar askeri unsurların var oluşunun, gençlerin ahlak, iman, milletin cihat ve direniş azminin diğer iktidar unsurları olarak sayan Ayetullah Hamanei, bunun için de düşmanların direniş ve cihad ruhunu, şiddet ve radikalizm olarak tanıtmaya çalıştıklarını ve ne yazık ki ülke içinde de birilerinin sömürünün bu edebiyatını tekrarladıklarını belirtti.

Ayetullah Hamanei, güvenliği koruyan güçlerin ülkenin kudret kazanmasındaki diğer etkili unsurlardan olduğunu belirterek, güvenliğin her ülke için her şeyden daha gerekli ve daha önemli olduğunu zira güvenliğin olmadığı takdirde ekonomi ve bilimde ilerlemenin olmayacağını söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi ülkenin kudret ve azametine sebep olan faktörleri saydıktan sonra "Direniş" hükümetinin özelliklerini açıklayarak; "Bugün İslam Cumhuriyeti bir direniş hükümetidir, direniş hükümeti demek ise zorbalığa teslim olmamak ve güç mevziinde durmaktır" dedi.

Direniş hükümetinin filanca ülkedeki direniş örgütü ile kıyaslanamayacağını, direniş hükümetinin siyaset, ekonomi, silahlı kuvvetler, uluslar arası ve bölgesel hareketlilikler ve geniş bir etkinliğe sahip olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, direniş hükümetinin her zaman düşmanlar ve onların uşaklarının hedefinde olduğunu hatırlattı ve direniş hükümetinin sultacılık ehli ve başka ülkelerin elinde bir oyuncak olmadığı gibi, münzevi ve sadece savunma konumunda bir devlet de olmadığını söyledi. Ayetullah Hamanei, "Bazıları öyle zannediyor ki kendimizi uluslar arası ve bölgesel sultacılık iftirasından kurtarabilmemiz için sadece kendi savunma kabuğumuz içine girmemiz gerektiğini zannediyorlar. Oysa bu düşünce tarzı yanlış bir düşüncedir" dedi.

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının devamında Kur'anı Kerim'den ayetlere işaret ederek, direniş hükümetinin konumunun, "Caydırıcı güç" ve "caydırıcı iktidar" olduğunu ve İran İslam cumhuriyetinin geçmişte olduğu gibi kendi yetenek, gayret ve buluşlarına dayanarak "Engelleyici güç" istikametini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Caydırıcı gücün amacının İran’a saldırıyı önlemek olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, ‘’Düşmanlar İran’a saldırdıkları takdirde sert bir tepkiyle karşılaşacaklarını bilmeliler, onlar belki başlayan taraf olabilir fakat işin sonu onların elinde olmayacaktır’’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının devamında düşman'ın İran İslam Cumhuriyeti karşısındaki hedeflerini açıklayarak, düşmanın kısa, orta ve uzun dönemli hedefleri olduğunu kısa dönemli hedefin ülkenin güvenliğini bozmak ve fitne ve kargaşa çıkarmak olduğunu söyledi.

Kargaşa içinde bir bölge ve buhranlı bir dünyada güvenli bir bölge oluşturmanın İran İslam Cumhuriyetinin iftiharlarından biri olduğunu belirterek, bu güvenliği mesuliyetini müdrik  halk ve hükümetin, bilinç ve şuurluluklar ve meseleyi güncel takip etme sayesinde tahakkuk bulduğunu söyledi.

Düşmanların orta vade hedefinin ekonomi ve halkın geçimi olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, "düşman'ın planı uyarınca ülke ekonomisi hareket etmemeli, halkın geçimi aksamalı ve üretim canlanmamalı, işsizlik bir bela ve afet olarak yaygınlaşmalı ve sonunda halk İran İslam cumhuriyeti nizamına karşı umudunu kaybetmelidir" dedi.

İslam İnkılabı rehberi düşman'ın bu hedeflerine karşı koymanın ve başa çıkmanın yolunun ise yılın sloganının icrası direniş ekonomisi siyasetlerinin hayata geçirilmesi, milli üretimin canlanması ve istihdamın artması olduğunu hatırlatarak, bu hedefin takip edilmesi durumunda düşman'ın kesinlikle kendi amacına ulaşamayacağını bildirdi.

Düşmanın uzun vadeli hedefinin Düzenin ortadan kaldırılması olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, bu konunun inkılabın ilk yılları gibi açık ilan edilmediğini ve düşmanın bu yönde davranışını değiştirdiğini ifade ederek, "şu anda "davranış değişikliği" ile nizama karşı koymak istiyorlar. Davranış değişikliği ise tedrici surette İslam, İnkılap ve İmam'ın yolundan açının genişletilmesi ve neticede inkılabın karşı çizgisinde hareket etmektir" dedi.

19 Mayısta düzenlenecek cumhurbaşkanlık seçimi meselesine de değinen ve halkın seçimlere katılması, seçimlerin ahlak, intizam ve İslami kanunlarla uyumakla birlikte olması durumunda seçimlerin İslam Cumhuriyetinin izzetine sebep olacağını Ayetullah Hamanei, seçimlerde kanuna uyulmaması ve ahlaksızlık yapılması durumunda düşmanın umutlanacağı ve seçimlerin ülke zararına olacağını söyledi.

Ayetullah Hamanei İslam Cumhuriyetinin seçimler konusunda acemi olmadığını ve son 38 yıl içinde bir çok seçimi düzenlediğini, fikri muhitler ve kışkırtmalarla yakından tanış olduğunu belirterek şöyle dedi: Ben muhterem adaylara birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Birincisi: kendi konuşmalarında ve programlarında ekonomi meselesi ve halkın geçiminin onların en önemli program ve kaygısı olduğunu ve onların çözümü için nasıl bir çözüm yolunuzun bulunduğunu sarahatle dile getirmelisiniz. İkinci tavsiyem ise adayların konuşma ve hükümet programlarında İran'ın milli bağımsızlığı, İran halkının azamet ve yüceliği ön plana çıkarılmalıdır. İran halkı inkılapçı ve yüce bir halktır ve bu halkı büyük güçler karşısında teslime zorlamamak ve zayıflatmamak, aşağılamamak gerekir, zira İran halkı kudret ve iktidarla hayattadır ve bu kudret olmasaydı, düşman bir takım bağımlı ve satılık devletlere yaptığı gibi bu ülkeye de musallat olurdu. Muhterem adaylar, Amerika'nın bu yayılmacılığı ve Siyonistlerin komploları karşısında direndiklerini göstermeliler."

İslam İnkılabı rehberinin cumhurbaşkanlık adaylarına üçüncü tavsiyesi ise, "Milli güvenlik ve ülkenin huzurunun korunması" olduğunu hatırlatarak, ’’Bölgenin istikrar ve huzuru çok önemlidir ve Cumhurbaşkanlığı adayları teşhislerinde hatalardan dolayı halk arasındaki itikadi, coğrafi, dil ve etnik faylarla oynamamayı dikkat ederek düşmanın komplolarına gelmemeliler, zira ülke güvenliği aleyhine kalkışanlar karşılığını alırlar’’ dedi.

Ayetullah Hamanei şöyle dedi: Düşman, uzun yıllardır bu amaç peşindedir. Fakat mümin kürt halkı,  yiğit Azerbaycan halkı, Huzistan arap halkı, Beluçistan ve Türkmen halkları inkılabın gerçek sahipleri olarak düşman'ın ağzına tokatı indirdi ve ona karşı direnmiştir. Adaylar kendi şahsi hatalarından dolayı düşman'ın yarım kalmış projesini tamamlamasına fırsat vermemeliler.

Düşman'ın 2009 seçimlerinde ahlaklık ettiğini ve büyük İran gibi bir ülkeyi daha önce bir kaç on milyon dolarla krize sürüklediği ülkelerle karıştırdığını, ancak İran halkının çelik gibi iradesi ile karşılaştığını söyledi.

Seçimin ülke için, halk için ve dolayısıyla kendisi için büyük bir önem taşıdığını belirten İslam İnkılabı Rehberi ayrıca Şaban ayının ilahi rahmetin yağdığı bir ay olarak niteleyerek başta gençler olmak üzere tüm halktan bu ayın fazilet ve rahmetinden azami derecede yararlanmalarını istedi.

Hz. İmam Zaman (ac)a tevessül etmenin gerçekte Allah katına ubudiyet ve iltifatta bulunmak için bir araç olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, zuhura inanan insanların asla umutsuzluk ve ye'se kapılmadıklarını, zira zulmetten, karanlıktan sonra  kesin güneşin doğacağını ve Allah'ın bu hak vaadinin gerçekleşeceğini çok iyi bildiklerini söyledi.

Ayetullah Hamanei bizlerin beklemekle görevli olduğumuzu belirterek, intizar ve bekleyişin sabırsızlıkta bulunmak anlamında olmadığını, bilakis intizar ve bekleyişin daimi bir teyakkuz ve hazır olma durumu olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı Rehberinin konuşmasından önce kısa bir konuşma yapan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Kumandanı Tümgeneral Caferi, İslam İnkılabı cephesinin sulta düzeni karşısında ardı ardına elde etmiş olduğu zaferlere temasla, düşman'ın İran halkı karşısındaki mevcut stratejisinin "ekonomik baskı" olduğunu belirterek, "bugün halkımız, füze sitelerinin ülkenin sanayi sitelerinin güvenliğinin garantörü olmasından dolayı iftihar duymaktadır. Sipah kendini, mahrumlar ve mustaz'afların sığınağı olmakla görevli bilmekte ve inanıyoruz ki toplumdan fakirliğin kökünün kazınması Hayfa ve Telaviv'in hedef alınması gibi temel bir hedeftir.

Bu merasimde ayrıca alandaki askeri birimler Baş Kumandan'ın önünde geçit töreni düzenlediler.

700 /