İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Yetkililer, yabancı elçiler ve halk kitlelerini kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi:

İslam adına terörist gurupların oluşturulması ABD'nin komplosudur

İslam inkılâbı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Salı) Hz. Muhammed-i Mustafa'nın (s.a.a.)’in muhteşem Bi’seti günü ve meb’as bayramı dolayısıyla ülke yetkilileri, Tahran mukimli İslam ülkeler elçileri ve halk kitlelerinden kalabalık gruplarla yaptığı görüşmesinde, Bi’set’in beşeri toplumlar için nurlu, ebedi ve sürekli değişiklik oluşturucu bir program niteleyerek, dünya zorbaları ve düşmanlar karşısında İslam talimlerinden kaynaklanmış direnme zaruretini hatırlatarak, “halk önümüzdeki seçimlere katılımla, İslam ve İran düşmanlarını umutsuzluğa kaptıracaklar. Özellikle adayların ülkenin ilerlemesi ve kalkınması ayrıca ülke içindeki düğümlerin açılması için bakışlarının sınırların ötesine olmayacağına dair halka söz vermeleri gerekmektedir” dedi.

Mübarek Bi’set bayramını İran halkına ve tüm dünya Müslümanlarına kutlayan İslam İnkılâbı rehberi Ayetullah Hamanei, “İslam Peygamberinin Bi’setinin karanlık, cehalet, zulüm ve gururun sardığı bir dünyada gerçekleştiğini ve İslam peygamberinin adalet ve insafa dayalı bir hükümete davetle ve zulme karşı durmakla Bi’set programının tüm dönemler ve tüm insanlık toplumlarında uygulanabilirliğini gösterdiğini ve en büyük beşeri medeniyetinin alt yapısını oluşturacak nitelikte olduğunu söyledi.

İnsanlık topluluğunun günümüzde Bi'seti tam olarak algılamak ve özümsemesi gereğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, İslam Cumhuriyetinin oluşması ve Peygamber yönetiminden bir parçalarının bu yönetim şeklinde belirlemesi sonrası insanlık topluluklarının düşmanlarının bu hareketin kökeni olan İslam ile düşmanlıklarının arttığını söyledi.

İslam inkılâbı Rehberi, “beşeri toplumların rüşt ve gelişmesinde İslam dininin üstün kabiliyeti”, “maddi ve manevi uygarlıkları eş zamanlı olarak şekillendirme ve oluşturma kabiliyeti”, ayrıca “zulüm ve haksızlık karşısında İslam’ın gücü”nün müstekbirlerin İslam dinine karşı düşmanlıkta bulunmasının başlıca sebebi olduğunu belirterek, ‘’İslam adına terör örgütlerinin oluşturulması ve başta Irak, Suriye, Bahreyn ve Yemen olmak üzere İslam ülkeleri içerisine fitne tohumları ekilmesi zalim Amerika ve habis Siyonist İsrail rejiminin İslam’a karşı komplolarıdır. Dünya zalimleri diğer ülkelere oranla İran İslam Cumhuriyetine karşı daha fazla düşmanlar fakat onların esas meselesi İslam’dır ve bunu tüm Müslümanlar algılamalılar’’ ifadesini kullandı.

Müstekbirlerin İslam’a karşı olan düşmanlığını idrak edip, İslam Dünyasına anlatmanın Müslüman ülke yöneticilerinin görevi olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, ‘’İslam devletleri ABD’nin bir İslam ülkesi ile birlikte hareket ederek diğer bir İslam ülkesine karşı düşmanlıkta bulunmasının hedefinin İslam Dünyasının birliğini engellemek ve Müslümanların, İslam Dünyasının ortak menfaatlerini algılamaları önünde engel oluşturmak olduğunu bilmeliler‘’ dedi.

Amerikalıların bölgedeki tefrika çıkarıcı siyasetlerinin başarılı olmasından dolayı teessüflerini ve üzüntülerini dile getiren İslam İnkılâbı Rehberi, “yağmacıların eli bazı bölge ülkelerinin cebindedir, bunun sürdürmek için de İslam cumhuriyeti veya İran’ı ve Şiiliği onlara düşman olarak göstermeye çalışmaktalar. Fakat şunu idrak etmemiz gerekir ki birlik içinde olmak ve zorbalar karşısında durmak İslam dünyasının ilerleme yoludur” dedi.

Ayetullah Hamanei, İran millerinin zorbalıklar karşısında durma azminin sarsılmaz ve kati olduğunu belirterek, tüm halkın, gençlerin, mümin ve inkılâpçı halkın müstekbirler karşısında durduklarını ve İslam peygamberinin bi’setinden kaynaklanan bu direnişe sahip olan her ülkeye karşı ise düşmanların hiçbir saldırıda bulunamayacaklarını ve her hangi bir halt işleyemeyeceklerini söyledi.

Halkın, “İman, Birlik ve sahnede oluşunun” İslam cumhuriyetinin direniş ve cesaretinin sebebi olduğunu ve bunun için de önümüzdeki seçimlere katılmanın halkın sahnedeki coşkulu varlığının önemli bir tecellisi olduğunu belirten Ayetullah Hamanei seçimlerin muhtelif boyutlarına temasla, “’Seçimlere katılmak halkın görevidir ve seçimler onların şan, hak ve gücünün tecelli ettiği yerdir. Bunun yanında halkın bir bütün duruşu düşmanın cesaretini kıracak ve hareket ve saldırganlık kabiliyetini ondan alacak kabiliyettedir’’ dedi.

ABD’nin eski ve yeni yöneticilerinin İran milleti ile düşmanlıkta hepsinin ortak tehditler ve politikaları olduğunu ifade eden İslam İnkılâbı Rehberi, ‘Amerikalılar İran’a darbe indirmek için her zaman ellerinden gelen her şeyi yaptılar fakat herkes İran’a saldırının kendi zararlarına olacağını bilmeliler. Zira İran halkının bu saldırı karşısındaki tepkisi çok sert olacaktır’’ dedi.

İran halkının geleceğinin Allah’ın inayetleri, milletin iman ve dayanması ile geçmişten daha iyi olacağını ifade eden Ayetullah Hamanei, “İman, birlik, direniş ve meydanlarda olmayı koruyarak içerideki potansiyelleri kullanarak ve akıllıca planlamalarla nizamı içten öyle güçlendirmeliyiz ki düşman yapacağı düşmanlıklardan soğusun ve bundan vazgeçsin’’ dedi.

Ayetullah Hamanei sözlerinin sonunda Cumhurbaşkanı adaylarına hitaben,”Halka tek bir vaat verin. Ülkenin ilerlemesi, ekonominin gelişmesi ve sorunların çözümü için sınırların dışına bakmayıp, halkın kendi yeteneklerine ve ülke kapasitesinden yararlanma sözü veriniz’’ dedi.

İslam inkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir konuşma yaparak meb’as’ın insanlık için en son ilahi mesajın başlangıcı olduğunu belirterek, İslam Peygamberi (s.a.a.)’ın kendi Bi’seti ile halkı kardeşlik ve adalet yoluna sevk ettiğini söyledi.

İslam Dünyasının şiddet, terör, tekfircilik, istikrarsızlık ve güvensizlik belasına yakalandığını belirten Cumhurbaşkanı, ‘’Bugün İslam Dünyasında her zamandan daha fazla Allah resulünün bi’setinin mesajını duymaya muhtacız ve tüm çabalar İslam dünyasının, sorunlar ve güvensizliklerden kurtulması yönünde harcanması gerekir’’ dedi.

700 /