İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Kutsal Meşhed kentinde halka hitap eden İslam İnkılabı Rehberi:

Halkın sorunları inkılapçı idarecilikle çözümlenebilir

İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün yeni yılın birinci günü (Salı) öğleden sonra, Meşhed kentinde Ehli Beyt imamlarının 8.ncisi Hz. İmam Rıza'nın (as) türbesi etrafında toplanan muazzam halk kitlesi ve ziyaretçilere hitaben yaptığı konuşmada, halkın sahip olduğu birlik ve beraberliği ve İslam inkılabı değerlerine bağlılığını ve İslami değerlere gönül vermesini takdir ederek, “halkın geçim meselesi ve ekonomi” ve “önümüzdeki “seçim” meselesini yeni Hicri-i Şemsi yılının iki önemli olayı zikrederek,  dindar, inkılapçı, işlevsel ve amaçlı bir idarecilik sayesinde ülkenin karşı karşıya bulunduğu tüm sorunların çözümlenmesi zaruretine temasla, “yetkililerin iç üretime odaklanması ve halkın bu hususta talepte bulunması, başta gençlerin işsizliği olmak üzere bir çok alandaki sorunların çözümlenmesini beraberinde getirecektir ve aziz İran halkı bu yeni yıl içinde benim asıl talep ve beklentim olan seçmenlerin coşkulu bir şekilde seçimlere katılması hedefini tahakkuk ettirerek, İran’ın izzet, kudret ve haysiyetini daha da artıracaktır. Seçimlerde tekrar parlamakla kendi azamet ve görkemliliğini düşmanlara bir kez daha gösterecektir” dedi.

Yeni Hicri Şemsi 1396 yılının ülkenin ekonomik canlılığı ve seçimler açısından önemli bir yıl olarak niteleyen İslam İnkılabı Rehberi, geride bıraktığımız yıl içinde ülkenin bir takım ekonomik sorunlarla yüzyüze kalmasına rağmen İran halkının kendinden iyi bir performans sergilediğini bildirdi.

“Halkın İslam İnkılabı değerlerine bağlılığı ve gönül vermesi” ve “iman ve dini meselelere bağlılığı” meselesinin İran halkının hareketinin değerlendirilmesinde iki önemli kriter olduğunu hatırlatan Ayetullah Hamanei, İran halkının İslam İnkılabının zafer yıl dönümü 10 Şubat’taki coşkulu yürüyüşü ve geride bıraktığımız yıl boyunca mevcut dini törenlerin düzenlenmesindeki üstün irade ve gayretinin her türlü siyasi zevkten daha ziyade geçmişe oranla daha görkemli olduğunu söyledi.

Hicri-i Şemsi 1395 yılında “Milli Vahdet” meselesinin, siyasi ve tali konularda farklı düşünmelerine rağmen halkın temel konulardaki dayanışmasını gösterdiğini hatırlatan İslam inkılabı rehberi, İran halkının İnkılap ve İslam nizamı istikametinde aynı istikamette ve aynı yönde hareket ettiğini söyledi

Konuşmasının devamında ülkenin en öncelikli meselesi ekonomi meselesine değinen İslam İnkılabı rehberi, düşmanların hedefinin İran milletine iktisadi  baskıyı arttırmak olduğunu belirterek, onların İran milletin İslam nizamından soğutmak istediklerini ama bugüne kadar bunu başaramadığını ve bundan böyle de başaramayacağını; İran milletinin bugün önceliğinin ekonomi konusu olduğunu söyledi.

Düşmanın propagandalarında ekonomik eksiklerin İslami düzene mal ederek İslam Cumhuriyetinin bunları giderecek güçte olmadığı izlenimi yaratmak peşinde olduğunu söyleyen Ayetullah Hamanei, İslam İnkılabı sonrası ekonomik alandaki gelişmelere işaretle, “İslam İnkılabı sonrası ülke nüfusu iki kat artmıştır, fakat yollar bu süre zarfında 6 kat, limanların kapasiteleri 20 kat, baraj kapasiteleri 30 kat, elektrik üretimi 14 kat, petrol dışı ihracat 57 kat, petrokimya ürünlerinin ihracatı 30 kat, üniversite öğrenciler 25 kat artmıştır’’ dedi.

Ayetullah Hamanei yapılan parlak hizmetlerin yanında diğer bir takım zaaflara temasla, bu zaafların bir takım müdürlerin iyi yönetememeleri, noksanlık ve yetersizliklerinden kaynaklandığını bildirdi.

İslam inkılabı rehberi, 'Yöneticiler, eğer inkılabçı, candan ve fedakarlıkları dikkate alırlarsa, bütün sorunlar çözülür ve hiç bir sorun çözümsüz kalmaz'' diyerek, ''İran'ın zengin bir ülke olduğunu ve sultacı güçlerin İran'ı  hedef almasının temelinde İran'ın her açıdan zenginliğinin  yattığını ama onların bu heveslerinin kursaklarında kalacağını, ülkede çözümlenmeyecek her hangi bir sorunun bulunmadığını, muhtelif birimlerde idareciliğin inkılapçı, dindar ve işlevsel bir idarecilik özelliğinde olması durumunda tüm sorunların çözümleneceğini söyledi.

İslam inkılabı rehberi, ekonomi olmadan  güçlü olunamayacağını ve kalıcı bir güvenliğin de sağlanamayacağını belirterek; bu konuların temin edilmesinin gerekli olduğunu, bunun da ancak milli vahdet ve halk ile devletlerin birbirine kenetlenmesiyle  mümkün olabileceğini  söyledi.

İslam inkılabı rehberi, konuşmasının ayrı bir yerinde, ülkenin geleceğinin  belirlenmesinde en önemli etkenin milli üretim ve iç üretim olduğunu belirterek, 'benim bütün isteğim, talebim iç üretimdir'' dedi. 

İra’ın doğal kaynaklar açısından zengin ve gelişmiş bir ülke olduğunu ve İran nüfusunun dünya nüfusunun sadece yüzde biri kadar olmasına rağmen ülkenin tül doğal kaynaklar açısından dünya genelinin yüzde bir’in üzerinde olduğunu bildiren İslam İnkılabı Rehberi, İran’ın aynı zamanda petrol ve gaz açısından dünyada ilk sırada yer aldığını, başta Amerika olmak üzere sultacı devletlerin İran’a her zaman tamah gözüyle bakmalarının sebebinin de zaten bu mesele olduğunu, ama onların kesinlikle İran’a sulta kurma arzularını kendileriyle birlikte mezara götüreceklerini söyledi.

Ayetullah Hamanei, ‘’İran, insan gücü ve yer üstü, yer altı doğal kaynaklar bakımından dünya’nın zengin ülkelerindendir. 5 Milyon öğrenci ve 10 milyon üniversite mezunu ülke için büyk bir zenginliktir. Bizim 33 milyon 15-40 yaş arasında gencimiz vardır. Petrol ve gaz konusunda dünya birincisiyiz’’ dedi.

Ayetullah Hamanei, işsizlik ve durgunluğun en önemli sorunlar olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, iç üretimde artışla işsizliğin önüne geçileceğini söyledi.

İranlı gençlerin yeteneklerinin üretimin arttırılması ve çeşitlendirilmesi yönünde kullanılmasını isteyen Ayetullah Hamanei, halkın ekonomik alana iştirak edilmesinin sağlanması gereğini vurguladı.

İslam inkılabı Rehberi, ihracatın arttırılması, yatırım güvenliğinin sağlanması, ekonomik politikaların istikrarı, iç ürünlerin tüketiminin teşviki, müteşebbislerin faaliyetlerinin artmasının ekonomik canlanmada önemli etkenler olduğunu belirterek bu kavramlara dikkat edilmesini istedi.

Ayetullah Hamanei, istihdamın artması, yeteneklerin ortaya çıkarılması, gençlerin girişimciliği, yabancı para biriminin zaruri olmadıkça harcanmaması gibi konulara vurgu yaparken, ülke ekonomisinin durgunluktan çıkması için ihracata  büyük önem verilmesi gerektiğini ve bunun da ancak milli ve iç üretimle mümkün olacağını söyledi.

İslam inkılabı rehberi, yetkililerin ülkenin iç üretiminin hareketlenmesi için çaba göstermeleri gerektiğini belirterek, ülke içinde üretilen ürünlerin ithalatının şer'an haram ve kanunen yasak olarak tanınması gerektiğini söyledi.

İran İslam Cumhuriyetinin askeri ve savunma alanında  elde ettiği kazanımların çok fazla olduğunu ve bu durumu takdir eden İslam inkılabı rehberi,  ülkenin İran'da İslam inkılabından önce tamamen  Amerika gibi bir devlete askeri ve savunma açısından  bağımlı olduğunu ama bugün bu durumun sona erdiğini ve İran'ın askeri alanda yeterli hale gelmesinin düşmanların öfkelenmesine neden olduğunu söyledi.

Yeni yılda Cumhurbaşkanlığı ve yerel encümenlerin seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Ayetullah Hamanei, ‘’Seçimler dini demokrasinin iki önemli ayağındandırlar. İran halkı seçimlerde tekrar parlamalılar ve herkes her görüşte olursa olsun seçimlere katılmalıdır’’ dedi.

Halkın seçimlere  çok önem vermesini isteyen İslam inkılabı rehberi, 'bu bizim en önemli isteğimizdir' dedi. 

İslam inkılabı rehberi, seçimlerin sonucunun her ne olursa olsun  geçerli ve kanuni olduğunu zira bu sonucun halkın görüşü olduğunu  söyledi.

İslam inkılabı rehberi, şahsen seçimlere hiç bir şekilde müdahalesinin sözkonusu olmadığını ve ancak halkın seçimlere katılımı karşısında duranlar olursa o zaman müdahale edeceğini  dile getirdi. 

İslam İnkılabı Rehberinin konuşmasından önce Hz. İmam Rıza (as)ın mütevellisi Huccetul İslam Reisi yaptığı konuşmada, yeni yıl dolayısıyla tebriklerini bildirerek, İslam İnkılabı Rehberinin 7 maddelik genelgesinde belirtilen görevlerin yerine getirtilmesiyle ilgili gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Özellikle kültürel alanda önemli  çalışmaların yapıldığını belirten Huccetul İslam Reisi, insanların marifet ve basiretlerinin artırılması, kültürel ve eğitim amaçlı kampanyaların düzenlenmesi ve dini tebliğ amacıyla din hocalarının görevlendirilmesinin yapılan çalışmaların bir parçası olduğunu bildirdi.

Huccetul İslam Reisi ayrıca Hz. İmam Rıza (as) türbesi ziyaretçilerine hizmet ve gerekli kolaylıkların sağlanması yönündeki çalışmalarını hatırlatarak, muhtaçların ihtiyaçlarının giderilmesi, üretim ve iştigal alanında ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunların giderilmesi alanında da önemli çalışmalarının olduğunu belirterek, asıl amaçlarının toplumdaki mustaz’af ve fakir kitleye hizmet etmek ve onların sorunlarını gidermek olduğunu ve yeni yılda direniş ekonomisi alanında önemli adımların atılması beklentisi içinde olduklarını söyledi.

700 /