İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Ehli Beyt (as) meddahlarını kabul eden İslam inkılâbı rehberi:

Ehl-i Beyte gerçek hizmet toplumu yüceltir ve sorunları giderir

Bugün (Pazar) Hz. Fatımatüz Zehra’nın (sa) kutlu doğum gününde Ehli Beyt (a.s) meddahları ve dini şairlerden bir grubu kabul eden İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam’ın yüce bir kadını olarak Hz. Fatime (sa)ın gerçek bir rehber ve örnek bir anne ve eş olarak yaşam modeli ve hareketinin Müslüman bir kadın için kâmil bir örnek ve model zikrederek, yetenekli şairlerle güzel beyanla Ehli Beyt meddahlarının, günümüzün koşullarına ve zaruretlerine uygun bir şekilde Ehli Beyt’in (a.s) öğreti ve düşüncelerini toplumun yaygın kültürüne dönüştürmeleri gerektiğini söyledi.

İslam İnkılâbı Rehberi Hz Fatime’nin manevi ve ilahi makamının insanoğlunun algısı dışında olduğunu ifade ederek, “peygamber’in vefatı sonrası zor ve vasıf olunamayacak dönemde Sahabelerin çoğu bile Emirülmüminin Ali (as)’ın hakkını savunmazlarken Hz. Fatime, Camiye giderek, hakkın müdafaasında o meşhur coşkulu hutbesini okudu’’ dedi.

“Hz. Fatime’nin gerçek bir lider konumunda ve vilayeti savunması başka hiçbir fedakârlıkla kıyaslanamaz. Bu azametten ötürüdür ki bizzat kendisi bir arif, âlim ve fakih olan yüce imamımız (İmam Humeyni) gibi bir şahsiyet, diyor ki Hz. Fatime eğer bir erkek olsaydı peygamber olurdu’’ ifadesini kullanan İslam İnkılâbı Rehberi, Hz. Fatime (sa)’ın “İslam Kadını”nın kâmil tecellisi olarak İslami özellikteki kadının en yüksek kıstasında yani bir lider konumunda yer aldığını belirtti ve Müslüman kadının gerçek konumunun tanınmasının önemine temasla, “beşeri tasavvur ve idrakin dışında kalan o azamet ve üstün makamlara rağmen, Hz. Fatime-i Zehra  (sa)’ın meşguliyet ve özelliğinden bir anne olmak, eş olmak ve ev hanımı olmaktı” dedi.
Bazıları batı propagandalarına kanarak En Kadınlığını küçümsüyorlar hal bu ki Ev Kadını olmak insan eğitmektir’’ dedi.

Ayetullah Hamanei, Batı’nın İslam’ın kadına bakışına yönelik öne sürdüğü boş iddialarına dayananları eleştirerek, “Bu gafil aldatılanlar, kadının ev hanımı olmasını aşağılamaya çalışıyor, hâlbuki bu kutsal görev dünyanın en değerli varlığı yani insanın doğrudan eğitilmesiyle alakalıdır” ifadesini kullandı.

Kadın haklarının savunulması adı altında bazı konuların dile getirtilmesinin aslında kadının zayıflatılmasına sebep olduğunu belirten İslam İnkılâbı Rehberi Ayetullah Hamanei, “Batı dünyasında Kadını bir meta ve bir lezzet aracı olarak göstermek insanlık toplumunu yok etmek amacıyla Siyonistlerin bir komplosudur fakat bazen maalesef ülke içinde ve hatta bazı İslami çevrelerde kadınlarla ilgili bir takım görev ve beklentiler gündeme getirtilmekte ki gerçekte bu, kadının aşağılanması ve küçük düşürülmesidir’’ dedi.

Allah tarafından kadın ve erkek arasında bir takım benzerlikler ve farklılıkların var edildiğini belirten Ayetullah Hamanei, “kadın ve erkek, “Manevi mevkilere yükselme”, “liderlik gücü” ve “beşeri hidayet etme gücü” açısından birbirinden farklı değiller, fakat “hayatın idaresi”ndeki sorumluluklar açısından farklılar ve bunlar için en iyi örnek Hz Fatime’dir’’ dedi.

Batıda “cinsel eşitlik” ve “cinsel adalet” gibi kavramların yayılmaya çalışıldığını ifade eden Ayetullah Hamanei, “Adalet Allah vergisi kapasiteleri tanımak ve onları geliştirmektir. Bugün batılı bilim adamları ve cinsel eşitlik gibi meseleleri takip eden kimseler bunun yarattığı fesat ve olumsuz sonuçlardan dolayı pişmanlık duymaktalar ve umarın ülkede bu gibi meseleleri gündeme getirenlerin asıl amacı batının kastettiği o yanlış kavram değildir’’ dedi.

Ayetullah Hamanei konuşmasının bir bölümünde de Ehli Beyt (as)ın tavsifi ve meddahlığının, sanatsal, imnai ve insani bir olay olduğunu belirterek, bu eşsiz olay meddahlığın nasıl İslam ve Müslümanların menfaatine ve Allah’ın rızası istikametinde olacağına bakmak gerektiğini, zira dünyanın ve dünyevi takdir ve tariflerin hiçbir değerinin olmadığını söyledi.

Meddahlık kalıbının kendine has bir kalıp ve çerçeveye sahip olduğunu ve bunun başka sanat dallarıyla karıştırılmaması gerektiğini, örneğin Ehli Beyt (as)ın methiyesi veya musibetinde şiirlerin dinden uzak bir kişinin okuduğu türkü formatında olmaması gerektiğini belirten İslam İnkılâbı rehberi, methiyecilikte muhtevanın, Ehli Beyt (as)’ın tanım ve marifetini elde etmenin hedef haline getirtilmesi gerektiğini ve Meddah camiasının, zamanın şartları ve günün özelliklerini dikkate alarak bir diyalog ortamı kurması gerektiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei, kutsal savunma savaşı döneminde halkın savaşa teşviki yönünde şair ve meddahların etkili rolünü hatırlatarak, savaş üzerinden 30 yıllık bir zamanın geçmesine rağmen “Fekke” ve “Şelemçe” anısının halen canlı olduğunu, çünkü istiklal, özgürlük, onur, kimlik, halkın namusunun korunması ve düşman’ın ülkeye musallat olmada başarısız kalmasın, yapılan fedakârlıklar ve Fekke ve Şelemçe hamasileri nedeniyle olduğunu söyledi.

Her bir zaman kesitinin o döneme mahsus düşünce ve diyolugu gerektirdiğini belirten İslam İnkılâbı Rehberi, ülkede dini içerikli şiirde önemli bir gelişmenin var olduğunu ve bu fırsattan sapmaların engellenmesi yönünde yararlanmak gerektiğini söyledi.

Ayetullah Hamanei ayrıca Ehli Beyt (as) için gerçek hizmetin, o yüce insanların düşünce, çizgi ve hidayetlerinin toplum içinde daha fazla yayılmasını sağlamak yönünde çaba harcamak demek olduğunu belirterek, böyle bir hareketin ülkeyi, nizamı ve halkı onurlu ve dik kıldığını ve sorunları giderdiğini söyledi.

Bu görüşmede İslam İnkılâbı Rehberinin konuşmasından önce şair ve meddahlardan bazıları Hz. Fatime (sa)’in üstün vasıfları hakkında mehdiye ve senalarda bulundular.

700 /