İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Canlıların, Oyuncak, Heykel Ve Resimlerinin Yapılması

Soru: Canlı varlıkların (hayvanların, insanların) ve bitkilerin resmini çizmenin, portresini yapmanın, bebek ve heykel yapmanın hükmü nedir? Bunların alım satımının, muhafazasının ve fuarda sergilenmesinin hük-mü nedir?

Cevap: Canlı dahi olsa varlıkların heykelini, resmini ve portresini yapmanın sakıncası yoktur. Aynı şekilde bunların resim ve heykellerini alıp satmanın ve evde bulundurmanın sakıncası yoktur. Bunların sergilerde sergilenmesinde sakıncasızdır.  

 

700 /