İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

Şerif üniversitesinin madalya sahibi öğrencilerini kabul eden İslam İnkılabı Rehberi:

Mümin ve inkılapçı gençleri çok severim ve onlara desteğim tamdır

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Pazartesi) Şerif Teknik Üniversitesi üstün zeka ve bilimsel madalya sahibi öğrencilerini kabulünde elit öğrenciler ülke ve dünla bilim yarışları ve olimpiyatlarında kazanmış oldukları madalyaları İslam İnkılabı Rehberine hediye ettiler.

Ülkenin bilim dalında başarılı elit gençleri ile görüşmenin, ferahlandırıcı bir bağa açılmış bir pencere ve yeni havanın akışı gibi olduğunu, ülke ve nizamın üstün hedeflerinin tahakkukuna olan umutların yeşermesine sebep olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, ülkede Salih, iyi ve uzman gençlerin olmasından dolayı tanrıya şükür ettiğini ve bu gençlerin de yüksel kapasiteleri ve yeteneklerinden dolayı Allah’a şükür etmeleri gerektiğini söyledi.

İlmi elitler tarafından dile getirtilen konuların, sahih, dakik ve ülkülerle uyumlu konular olduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi, elit çekirdeklerinin çiçek seraları gibi tüm ülkeye yayıldığını ve kesinlikle ülkenin geleceğini, ilim, tecrübe, yetenek, dindarlık ve inkılapçılık ıtrıyla dolduracaklarını belirtti.

Ayetullah Hamanei, Ülke genelinde bilimin yayılması ve bunun fiili sonuçlarının görülmesine değinerek, ülkedeki bilimsel hareket ve çabanın yavaşlamaması veya durmaması gerektiğini bunun tersine hızlanması gerektiğini söyledi.

Kazanılan bilimsel madalyaların manevi değerinin maddi değerinden daha fazla olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, dini ve inkılapçı taahhüdün bilimsel çalışmanın yanında önemli olduğunu, bunun için de kendisinin elit öğrencilerce hediye edilen madalyaları onurla kabul ettiğini ama daha sonra onları kendirline iade edeceğini belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bilimsel gayretin yanı sıra dini ve inkılapçı sorumluluğun da çok önemli olduğunu hatırlatarak, “Bilimsel gelişme tek başına bir ülke ve millete saadet getirmez, bilimsel hareket maneviyat ve devrimci ilkelerle birleştiğinde ülke sorunlarının çözümü ve bölge ve dünya’ya örnek olmak için zemin hazırlayacaktır’’ dedi.

Batı dünyasındaki maddi ilerlemeye rağmen düşünsel, ahlakı ve fiili sapkınlıkları, aile temelinin sarsılması, şiddettin artması, ahlaksızlık ve intiharların artmasına değinen Ayetullah Hamanei bunların sebebinin maneviyat ve ilahi ilkelerin olmaması olduğunu söyledi.

ABD toplumundaki şiddet olaylarındaki artışa dikkat çeken İslam İnkılabı Rehberi, ‘’Silahların çokluğu ve insan öldürmek ABD’de ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bunun çözüm yolu halkın silah kullanımının durdurulmasıdır fakat silah firmalarının sultasından dolayı ABD yönetimi silah yasaklamaya cesaret edememektedir’’ dedi.

Dini ve ilahi ülkülere özen göstermenin ülkenin gerçek gelişmesinin önemli nedeni olduğunu ifade eden Ayetullah Hamanei, bu meselenin ekonomik, siyaset, bilimsel çalışma, devlet idaresi ve müdürler atamasında dikkate alınması gerektiğini söyledi.

İslam İnkılabı rehberi konuşmasının devamında Ülke gelişmesinde önemli nedenin “Din ve İnkılap Yolunda sebat ve Direniş’’ olduğunu ifade ederek, “İslam inkılabının zaferi veya 8 yıllık kutsal müdafaa savaşında başarı ve İslami düzen aleyhindeki baskılar karşısında direniş gibi büyük olaylar sebat eden ve direnen insanlardan dolayıydı ve bunlar din ve inkılap yolunda yollarından sapmadı ve zaafa kapılmadılar. Din ve İnkılap yolunda sarsıntı geçiren kimselerden uzak durmak gerekir” dedi.

Ayetullah Hamanei, muhtelif alanlarda özellikle de ülkenin geleceğinde etkili olan sahalarda “cihadi varlık” göstermenin başarı ve ilerlemenin diğer başarı sebebi olarak sayarak, cihadi girişimin, zorluklar ve engeller karşısında yorulmamak ve düşünce ve mantık uyarınca var olan bir harekete inanmak belirtti ve yeni neslin inkılabın ilk neslinden daha güçlü, akıllı ve daha bilgili olduğunu ve ülkedeki öğrenci hareketinin İnkılap’ın değerleri yönünde cihatçı bir özelliğe sahip olduğunu vurguladı.

Kendisinin mümin ve inkılapçı gençleri çok sevdiğini ve onlara her zaman destek olmaya çalıştığını ve üniversite hocaları, ilgili bakanlar ve yetkililerin görevinin gençlere destek vermek olduğunu belirten İslam İnkılabı Rehberi üniversite yetkililerinden, kadın öğrencilerin bilimsel alandaki görevleri yanı sıra aile içindeki sorumluluklarını da yerine getirmeleri yönde uygun bir zemin hazırlamalarını talep etti.

Elit öğrencilerden birinin direniş ekonomisi ile ilgili açıklamalarına da değinen İslam İnkılabı Rehberi, direniş ekonomisinin dünyada tecrübe olunmuş bir düşünce olduğunu ve sadece İran’a mahsus bir olay olmadığını söyledi.

Ayetullah Hamanei, direniş ekonomisinden yararlanmanın ülkelerin hedeflerine bağlı olduğuna temasla, direniş ekonomisinin düşmanca olan ya da olamayan muhtelif küresel sarsıntılar karşısında ülkeyi korumasının kabul edilmiş bir ilke olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi, Amerika'nın geçen 150 senede bilim ve sanayi alanındaki ilerlemesinin direniş ekonominin kullanılması sayesinde gerçekleştiğine işaretle, ancak Amerikalıların bu düşünceyi maddiyat ve para için kullandığını, ancak kabul edilmiş bu küresel deneyimin daha yüksek hedefler için kullanılabileceğini belirtti.

Ülkenin doğal imkan ve kapasitenin çok geniş, çeşitli ve aynı zamanda meçhul olduğunu belirten İslam inkılabı Rehberi, böylesine bir kapasitenin bulunmasının genç nesil için yüce bir ikbal olduğunu ve onlardan yararlanmak suretiyle ülkenin maddi ve manevi kalkınmayı eşzamanlı olarak yakalayabileceğini belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi ayrıca, bilim üretimi söyleminin yaygınlaşması ve bilimsel sonuçlarının ortaya çıkmasına temasla, İran'da bilim yolundaki çaba ve hareketin asla yavaşlamaması veya durmaması gerektiğini, hatta artan hızla sürmesi gerektiğini vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi, bir millet ve ülkenin bilimsel ilerlemesinin yüksek manevi ve devrimci ülkülerle beraber olmasının, bölge, İslam dünyası ve dünya için model olmasına zemin sağlayacağını belirtti.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Şerif teknik üniversitesi rektörü Dr. Futuhi yaptığı konuşmada bu üniversitenin İslam İnkılabının zaferinde, ülkenin bilimsel açılım ve gelişmesinde üstün bir rolü bulunduğunu belirterek, Şerif teknik üniversitesinin,  ülkenin bilimsel ilerlemesi, bilim sathının yükselmesi, ülkenin milli meselelerinin çözümüne ortak olma yönünde etkili rol ifa etmek yönünde gayret gösterdiğini söyledi.

700 /