İslam İnkılabı Rehberi Bürosu Resmi Sitesi

İslami vahdet konferansı konukları ve yetkililere hitaben konuşan İslam inkılabı Rehberi:

İngiltere her zaman tehdit ve fesat kaynağı olmuştur

İnkılap Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Cumartesi) sabah saatlerinde ülke yetkilileri, 30. İslami vahdet konferansı konukları, müslüman ülke elçileri ve muhtelif halk kesimlerini kabulünde, günümüzde "vahdet iradesi" ve "tefrika iradesi" olarak bölgede iki iradenin karşı karşıya geldiğini, bu hassas durumda ‘Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (s.a.a.v)'nin talimatına dayanmak’, birleştirici ilaç olarak, İslam dünyasının tek çözüm yoludur” dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, Hz. Muhammed Resulullah (s.a.a.v) ve İmam Cafer Sadık (a)’ın kutlu doğum günlerini tebrik ederek, Peygamber Efendimizin (s.a.a.v) kutsal varlığının yüksek öneminden dolayı Allah Taala’nın bu eşsiz nimeti armağan ettiği için insanlığa minnette bulunduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei, Kur'an’ın “Rahmetün Lilalemin” tabirine dayanarak, Peygamber Efendimiz (s.a.a.v)'in öğretilerinin tüm insanlık için kurtuluş yolu olduğuna dikkat çekti ve “İnsanlık düşmanları ve ellerinde güç bulunduranlar, bu mutlu edici öğretilere karşı çıkıyor, bu yüzden de Allah Rasulüne bu kafirler ve nifak ehliyle anlaşma yapmaksızın onlara karşı cihad açarak baskı yapmasını emrediyor.

İslam İnkılabı Rehberi ayrıca, “İslam ve insanlık düşmanlarıyla cihad etmek farklı koşullara göre bazen askeri, bazen siyasi bazen kültürel ve bazen de bilimseldir ve başta din mübelliğleri ve gençler olmak üzere Müslüman halklar, Allah resulüne indirilen ilahi öğretileri inceleyip tanım edinerek bu hayat dolu koleksiyondan yararlanmalıdır” dedi.

Ayetullah Hamanei, baskıcı ülkelerin Müslümanları zayıflatma yönünde günden güne daha da artan çabalarını hatırlatarak şöyle dedi: İslam dünyası günümüzde birçok acıyla karşı karşıyadır ki bunun tek çözüm yolu, birlik, karşılıklı yardımlaşma, işbirliği ve birçok ortak yanların gölgesi altında mezhep ve fikri anlaşmazlıklardan kurtulmaktır.

 “İslam devletleri ve milletlerinin birleşmesi suretiyle Amerikalılar ve Siyonistler onlara karşı baskı yapma güçlerini kaybedecek ve Filistin’i unutturma komplosu başarısız kalacaktır” diyen Ayetullah Hamanei, Asya’nın doğusu Myanmar’dan Afrika’nın batısı Nijerya’ya kadar Müslümanların öldürülmesi ve hassas bir bölge olan Batı Asya’da Müslümanların karşı karşıya gelmelerinin müstekbir ve sultacı ülkelerin düzenlediği bölücü komploların sonucu olduğunu belirterek, bu kritik durumda, İngiliz Şiiciliği ve Amerikan Sünniciliğinin aynı makasın iki tarafı olarak savaş çıkarıp bölmeye meşgul olduğunu söyledi.

İran İslam İnkılabı Rehberi, şeytani tefrika iradesinin onurlu vahdet iradesiyle karşı karşıya geldiğine değinerek, “ ’Böl ve yönet’ olarak bilinen eski İngiliz politikasının günümüzde düşmanların ciddiyetle uygulamak istediği planlar içinde yer aldığını söyledi.

Ayetullah Hamanei,  son iki asırda İngilizlerin siyaset ve girişimlerini, bölge milletleri için şer ve sefalet kaynağı olduğuna değinerek, " Son günlerde İngilizler utanmazlığın had safhasında mazlum ve aziz İran'ı, bölgenin tehdidi olduğunu belirtiyorlar; fakat her kes bu suçlamaların aksine, İngilizlerin her zaman tehdit, fesat ve sefalet kaynağı ve menşei olduğunu biliyorlar" dedi.

İslam inkılabı Rehberi, müstekbir güçlerin İslam İnkılabı’nın zafere ulaşmasının ardından  İslam karşıtı faaliyetlerini arttırmasını onların güçlü, öncü ve örnek bir İslami düzenin ortaya çıkışından korkmalarının göstergesi olarak değerlendirip, “Düşmanlar uzlaşıcı ve bezenmiş bir görünüme sahip olsa da içte yine tam anlamıyla vahşi ve saldırgandır ve milletler böyle bir ahlaksız, dinsiz ve insafsız düşmanla karşılaşmaya her zaman hazır olmalıdır” beyanatını sözlerine ekledi.

Ayetullah Hamanei, “Vahdet”in, İslam dünyasının ihtiyaç duyduğu en önemli hazırlık olduğunu açıklayarak, “Şiasıyla Sünnisiyle tüm İslam mezhepleri aralarındaki anlaşmazlıklardan kaçınarak, Peygamber Efendimiz (s.a.a.v), Kur'an-i Kerim ve Ka'be-i Şerif’i birleşmenin odak noktası olarak görmeleri gerekmektedir” dedi.

İran İslam İnkılabı Rehberi, sultacı ülkelerin şeytanlıklarına karşı milletler ve devletlerin bilinçlendirilmesini talep ederek, “Görünüşte İslam ülkesi olarak tanınan bazı ülkeler neden bu düşmanların İslam dünyası içerisindeki tehditler ve olaylarla ilgili sözlerini kabul edip açık bir şekilde onların politikalarına uyuyorlar?” diye sordu.

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, sözlerinin sonunda çeşitli sınavlardan başarıyla geçen aziz İran milletine hitap ederek, “İmam Humeyni (r.a) ve İnkılap yolunun devam ettirilmesi”, “düşmanların karşısında direnmek” ve “şartsız koşulsuz hakkı savunmak”ın hiç kuşkusuz dünya ve ahiretin sonsuz onuru ve mutluluğunu beraberinde getireceğini bildirdi.

İslam İnkılabı Rehberinin konuşmasından önce İslami İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Resulullah'ın (s.a.a.v) mübarek veladetini, hak ve tüm ahlaki faziletlere davet olduğunu belirterek, Resulullah (s.a.a.v) sünnetinin hak ve batıl arasında orta bir yeri seçmek olmadığını, o hazretin her zaman Hak alanını, yani en iyi yolu seçtiğini, bunun ise itidal anlamında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca bölge konularında bazı grup ve akımların rahmet peygamberinin (s.a.a.v) adına dinin çehresini terör ve şiddete bulaştırdığını, İran İslam cumhuriyetinin her zaman terörizme karşı bölgenin mazlum milletleri karşısında durduğunu ve duracağını söyledi.

Bazı İslam devletlerinin, Irak ve Suriye halkları ve devletlerinin başarı ve zaferinden kaygılanması ve rahatsız olmalarını eleştiren Cumhurbaşkanı Ruhani, ne yazık ki bazı İslam devletleri mazlum Suriye halkına, halepteki kadın, çocuk, yaralı ve mültecilerin durumundan kaygı duymaları gerekirken, teröristlerin kaderinden kaygılanmakta ve onların sağ olarak Halep’ten çıkmalarını garanti etmeye çalışmaktalar” dedi.

İslam peygamberi (s.a.a.v)in yol ve sünnetinin, zulüm ve tecavüze karşı mücadele etmek olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam devletlerinin pasifliğinin onları ilerleme ve büyümeden alıkoyduğunu ve İslam dünyasının kurtuluşunun tek yolunun ise vahdet ve dayanışma olduğunu söyledi.

Görüşmenin sonunda İslami vahdet konferansına katılan bazı konuklar İslam inkılabı rehberi ile görüşme imkanı buldular.

700 /