คลังภาพท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม
คลังภาพท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

คลังภาพท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

รูปภาพท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามมอบให้แด่บุคคลที่มีต้องการ

หัวข้ออื่น

ผู้นำในมุมมองของอิมามโคมัยนี

เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับผู้ปกครองรัฐอิสลามนั้น จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีการทางธรรมชาติของระบอบการปกครองรัฐอิสลาม ซึ่งนอกจากเงื่อนไขโดยรวมแล้ว อันได้แก่ สติปัญญาและการบริหารจัดการแล้ว ยังมีอีกสองเงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญ คือ: 1 – มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 2 – ความยุติธรรม