บรรดาคณาจารย์,นักกอรี,นักท่องจำอัลกุรอานในการแข่งขันการทดสอบอัลกุรอานนานาชาติครั้งที่ 34 ณ กรุงเตหะราน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
บรรดาคณาจารย์,นักกอรี,นักท่องจำอัลกุรอานในการแข่งขันการทดสอบอัลกุรอานนานาชาติครั้งที่ 34 ณ กรุงเตหะราน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
บรรดาคณาจารย์,นักกอรี,นักท่องจำอัลกุรอานในการแข่งขันการทดสอบอัลกุรอานนานาชาติครั้งที่ 34

อัตลักษณ์ของอีหม่าน จะเป็นภูมิคุ้มกันอำนาจ

อัตลักษณ์ของอีหม่าน จะเป็นภูมิคุ้มกันอำนาจและการแทรกซึมของบรรดาศัตรูอิสลามได้เป็นอย่างดีทีเดียว
วันอีดมับอัษ เป็นวันอันยิ่งใหญ่แห่งการแต่งตั้งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)
วันอีดมับอัษ เป็นวันอันยิ่งใหญ่แห่งการแต่งตั้งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)
การเกิดขึ้นของกลุ่มก่อการร้ายในนามของอิสลามและการสร้างความแตกแยกในหมู่ประเทศอิสลาม ถือว่าเป็นแผนการณ์อันชั่วช้าของอเมริกาและรัฐเถื่อนไซออนิสต์ในการเผชิญหน้ากับอิสลาม
บรรดาผู้บัญชาการทหารและกองพลส่วนหนึ่งของกองทัพเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
บรรดาผู้บัญชาการทหารและกองพลส่วนหนึ่งของกองทัพเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
บรรดาผู้บัญชาการทหารและกองพลส่วนหนึ่งของกองทัพเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม : หนึ่งในของแผนการณ์ของศัตรู คือ การใช้ประโยชน์จากจุดด้อยและปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อต้องการทำลายประชาติอิหร่าน/การเลือกตั้งจะต้องมีความปลอดภัยและโปร่งใส

หัวข้ออื่น

เมื่อช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (18 ตุลาคม)
พระองค์ทรงเปิดประตูชะฮีดให้กับปวงบ่าวผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ / การเข้าร่วมพิธีฝังศพอย่างยิ่งใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนของพระองค์ที่มีต่อความบริสุทธิ์ใจของชะฮีดท่านนี้
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเยี่ยมชมนิทรรศการหนังสือนานาชาติกรุงเตหะรานครั้งที่ 28
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้เดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการหนังสือนานาชาติกรุงเตหะรานครั้งที่ 28 ณ. มุศ็อลลา อิมามโคมัยนี(รฎ)
เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
ความก้าวหน้าในภาคส่วนของเทคโนโลยีนาโนเป็นแบบอย่างและบรรทัดฐานสำหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในทุกภาคส่วนของประเทศ / อย่าปล่อยให้แรงจูงใจทางการเมืองเข้าไปมีอิทธิพลและบทบาทต่อแวดล้อมของวิทยาศาสตร์และการศึกษาวิจัย
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามเข้าเยี่ยมคารวะฮะรัมท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) และสุสานชุฮาดาอ์
ในวาระเข้าสู่อัยยามุลลอฮ์ สิบวันแห่งรุ่งอรุณ และครบรอบปีอันยิ่งใหญ่ที่ท่านอิมามโคมัยนี(รฎ) ได้กลับคืนสู่มาตุภูมิอิสลาม
ผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของรัฐ ก่อนเดินทางไปยังโรงพยาบาล ว่า ข้าพเจ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดเล็ก และกำลังจะเดินทางไปยังโรงพยาบาล
เนื่องในวาระเข้าสู่วันคล้ายวันประสูติของมหาบุรุษ
สารานุกรมท่านอิมามมะห์ดี(อ) คือของขวัญที่ทรงค่าสำหรับสังคมอิสลาม / ชัยชนะของการปฏิวัติอิสลาม คือตัวอย่างแห่งความเชื่อมั่นและความมั่นใจสำหรับการบังเกิดซึ่งพันธะสัญญาอันยิ่งใหญ่ของการปรากฏกายของท่านอิมามซะมาน(อ)
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เยี่ยม ท่านอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี
เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ท่านอยาตุลลอฮ์ อิมาม อาลี คาเมเนอี ได้เดินทางไปเยี่ยมท่านอยาตุลลอฮ์ มะฮ์ดาวี กะนี ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ของกรุงเตหะราน