สาส์นปีใหม่ 1396
สาส์นปีใหม่ 1396
สาส์นปีใหม่ 1396

“ปีแห่งการยืนหยัดทางเศรษฐกิจ การผลิตและการสร้างงาน”

“ปีแห่งการยืนหยัดทางเศรษฐกิจ การผลิตและการสร้างงาน”

หัวข้ออื่น

ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เจ้าหน้าที่และบรรดาข้าราชการทหารอากาศเข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
ประชาชาติอิหร่านจะออกมาตอบโต้การกระทำและการข่มขู่ของเขาในวันที่ 22 นี้อย่างแน่นอน