สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ชะฮีดฮุญะญี คือข้อพิสูจน์ของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องหน้าทุกท่าน

ชะฮีดฮุญะญีคือข้อพิสูจน์ของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องหน้าทุกท่าน

 นักกิจกรรมด้านวัฒนธรรมจากจังหวัดยัซด์และฮะมะดานได้เข้าพบปะท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านผู้นำได้เน้นถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการปฏิวัติในหมู่เยาวชน ซึ่งชะฮีดฮุญะญี คือแบบอย่างที่ชัดเจนของการมีอุดมการณ์ในการปฏิวัติและท่านยังถือว่า  บรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมจะต้องมีการเสริมสร้างจิตวิญญาณของการปฏิวัติอิสลามในบริบทต่างๆอีกทั้งยังต้องให้การสนับสนุนต่อภารกิจดังกล่าว 

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงสิ่งยั่วยุอย่างมากมายในโลกวันนี้ต่อการชักจูงเยาวชนทั้งหลายให้ลุ่มหลงไปกับมัน และท่านยังกล่าวเสริมว่า ในทางตรงกันข้ามการโฆษณาชวนเชื่อและเสียงที่อันตราย ต่างจะนำพาเราให้หันเหจากแนวทางที่เที่ยงตรง ซึ่งจำเป็นที่เราจะต้องใช้ศักยภาพอันมากมายที่มีอยู่ในการชี้แนะให้กับเยาวชน

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ชะฮีดฮุญะญี คือแบบอย่างของการปฏิวัติอิสลาม โดยกล่าวว่า ชะฮีดฮุญะญี ผู้ทรงเกียรติ เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีแสงสีเสียงที่หลอกลวง จนกระทั่งเขาได้รับแสงสว่างและพระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขานั้นเป็นข้อพิสูจน์ให้กับทุกคน

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงการเข้าร่วมของเยาวชนจำนวนมากในการต่อสู้กับเหล่าศัตรูโดยกล่าวเสริมว่า ในวันนี้ เราได้เห็นเยาวชนจำนวนมากที่พวกเขาได้ละทิ้งสิ่งอำนวยความสะดวกและความสุขสบายของโลกนี้ โดยที่พวกเขานั้นมีความรักในการญิฮาดและการปกป้องคุณค่าต่างๆในการต่อสู้กับบรรดาศัตรู ซึ่งเราจะต้องสำนึกในคุณค่าของพวกเขาเหล่านั้นด้วย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า หน้าที่ๆสำคัญของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมก็คือ การเสริมสร้างจิตวิญญาณของการปฏิวัติและการญิฮาด และท่านยังกล่าวว่า ทุกๆคนจะต้องเริ่มต้นด้วยกับการอบรมสั่งสอนในศาสนาและการปฏิวัติอิสลามให้กับบรรดาเยาวชนและจงรู้ไว้เถิดว่า การมีมารยาทที่ดีนั้นต้องมีคู่กับการมีจิตวิญญาณในการปฏิวัติและการขับเคลื่อนในการญิฮาด ฉะนั้นการมีความรักในการญิฮาดในแนวทางของพระองค์ถือว่าเป็นแนวทางที่ยั่งยืนและเป็นอมตะอย่างยิ่ง

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังเน้นอีกว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจะต้องมีการขับเคลื่อนกองกำลังในการปฏิวัติอิสลามโดยถือว่า นับว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนทั้งหลายได้มีความรักในการขับเคลื่อนอันนี้และยังจะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับการขับเคลื่อนนี้ด้วยและอย่าถือว่าการขับเคลื่อนในการปฏิวัตินั้นมีความอ่อนแอ ทั้งในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ในมหาวิทยาลัยและในการเชิญชวนสู่ศาสนา

 

 

700 /