สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

บรรดาผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังทุกเหล่าทัพ ได้เข้าพบ ผู้นำสูงสุด

ศัตรูพยายามที่จะใช้กลยุทธต่างๆของสงครามจิตวิทยาสร้างความอ่อนแอ

ศัตรูพยายามที่จะใช้กลยุทธต่างๆของสงครามจิตวิทยาสร้างความอ่อนแอ และความไม่มั่นคงให้เกิดในหมู่เจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังให้เกิดความรู้สึกว่า "มันเป็นไปไม่ได้และเราไม่สามารถทำได้"

เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ (9 เมษายน 2017) บรรดาผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังทุกเหล่าทัพ ได้เข้าพบ
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ในการพบปะกันครั้งนี้ ถือว่า เป็นการพบปะครั้งแรกของท่านผู้นำในช่วงปีใหม่ ซึ่งท่านผู้นำได้ชี้ว่า แผนการของศัตรูที่พยายามทำให้จิตวิญญาณในการทำงานของประชาชน,บรรดาเจ้าหน้าที่ เกิดความอ่อนแอและยังทำให้กองกำลังทุกเหล่าทัพนั้นเกิดความรู้สึกที่ว่า "มันเป็นไม่ได้และเราไม่มีความสามารถทำได้" ซึ่งท่านยังกล่าวว่า กองกำลังทุกเหล่าทัพของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะต้องมอบหมายกิจการต่อพระเจ้าและความเชื่อมั่นในตนเอง และจะต้องเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและความเพียรพยายามอย่างมาก อีกทั้งการชดเชยช่องว่างที่ขาดหายไป
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ในการเข้าพบกันครั้งนี้ ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดหวังว่า ปีนี้จะเป็นปีที่มีความเป็นสิริมงคลและเตาฟีกให้กับประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองกำลังทุกเหล่าทัพที่เสียสละพร้อมกับครอบครัวของพวกเขา โดยเสริมว่า การขอพรที่ดีที่สุดและเตาฟีกที่สูงที่สุดสำหรับมนุษย์ ก็คือ การรู้จักและการกำหนดแนวทางที่เที่ยงตรงและยืนหยัดในแนวทางอันนั้น
ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า กองกำลังทุกเหล่าทัพของเรา เป็นกองกำลังทางความคิดและความศรัทธา และท่านยังกล่าวอีกว่า การรับใช้ด้วยกับการมีมะอ์รีฟัตและมีความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชน คือ การทำอิบาดัต(เคารพภักดีต่อพระเจ้า) ที่ยิ่งใหญ่ และจำต้องรู้ถึงคุณค่าของมัน และเช่นเดียวกันในช่วงสงครามป้องกันศักดิ์สิทธิ์ บรรดานักต่อสู้และบรรดาชะฮีดได้ใช้โอกาสอันนี้ และในวันนี้ ก็เช่นกันที่เป็นความหวังของทุกคน ในการไปถึงยังการเป็นชะฮีด (พลีชีพในหนทางของพระเจ้า)

ผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพ ได้เน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการณ์และการจัดระเบียบของกองกำลังทุกเหล่าทัพ โดยกล่าวว่า การลดน้อยทางทุนทรัพย์ ไม่ควรที่จะเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าและเฉกเช่นเดียวกัน ในสงครามป้องกันศักดิ์สิทธิ์ แม้จะมีการขาดแคลนอย่างมากมายก็ตาม ในสงครามที่ยาวนานแต่ในที่สุดก็ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดโดยที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนย้าย แม้กระทั่งสักตารางเมตรเดียวจากเขตแดนก็สิ้นสุดลง และในวันนี้ ก็เช่นกัน ด้วยกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและความเพียรพยามอย่างมากที่จะขจัดปัญหาการขาดแคลนต่างๆได้
 
อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ถึงการสนับสนุนทุกด้านของรัฐบาลตะวันตกให้กับซัดดัมในสงครามศักดิ์สิทธิ์ โดยท่านผู้นำการปฏิวัติกล่าวเสริมว่า  รัฐบาลทั้งหลายจอมเจ้าเล่ห์ ในยุโรป ที่ในวันนี้ กรณีของซีเรียกลับอ้างว่ามีการใช้อาวุธเคมี แต่ในช่วงเวลาของสงครามศักดิ์สิทธิ์ มีอาวุธเคมีหลายร้อยตันที่ให้กับซัดดัมเพื่อที่จะใช้อาวุธเหล่านี้ในการโจมตียังกองพลทหารและพื้นที่ต่างๆของเรา ในเมืองซัรดัชต์ และฮะลับเชฮ์
ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า การพัฒนาก้าวหน้าทางทหารของเราในปัจจุบันนี้ ไม่อาจเปรียบเทียบกับช่วงสงครามนั้นได้ โดยท่านกล่าวว่า ด้วยกับการมอบหมายการงานต่อพระเจ้า และเชื่อมั่นในตนเอง และการมีระเบียบวินัยและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เรามีความสามารถที่จะขจัดอุปสรรคต่างๆนั้นได้
 
ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอีถือว่า "การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตวิญญาณของกองกำลังทุกเหล่าทัพ " คือ หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของบรรดาผู้บัญชาการระดับสูง และท่านผู้นำยังชี้ถึง แผนการของศัตรูที่จะทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่,ประชาชนและกองกำลังทุกเหล่าทัพ โดยกล่าวเสริมว่า “ศัตรูพยายามที่จะใช้กลยุทธต่างๆของสงครามจิตวิทยาสร้างความอ่อนแอ และความไม่มั่นคงให้เกิดในหมู่เจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังให้เกิดความรู้สึกว่า "มันเป็นไปไม่ได้และเราไม่สามารถทำได้"

"การยกระดับงานวิจัย" และ "การให้เกียรติต่อเจ้าหน้าที่ๆเกษียณอายุของกองกำลังทุกเหล่าทัพ" คือ อีกประเด็นที่ท่านผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพเน้น โดยกล่าวเสริมว่า: บรรดาผู้เกษียณอายุ คือ ทรัพยากรที่มีคุณค่าของกองกำลังทุกเหล่าทัพ และจะต้องใช้ความคิดและพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความเคารพและรักษาเกียรติต่อพวกเขา

นอกจากนี้ ท่านผู้นำการปฏิวัติยังชี้ถึงความพยายามของศัตรูเพื่อป้องกันการสร้างความเข้มแข็งของกองกำลังทุกเหล่าทัพ โดยท่านย้ำว่า ศัตรูพยายามที่จะทำให้ทุกหน่วยงานของกองกำลังทุกเหล่าทัพ รวมทั้ง กองทัพ ,ซิพอฮ์ ,กรมตำรวจ และบะซีจญ์ เกิดความอ่อนแอภายใน แต่ทว่า กองกำลังทุกเหล่าทัพจะต้องมีความแข็งแกร่งในวันต่อวันโดยทีเดียว
 
ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงการโจมตีอเมริกาไปยังประเทศซีเรียและนักวิเคราะห์บางคนมุ่งเป้าถึงการเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิบัติการเช่นนี้ในพื้นที่ต่างๆของโลก โดยท่านกล่าวเสริมว่า : อาชญากรรม, การละเมิด และความผิดพลาด ล้วนเกิดมาจากอเมริกาทั้งสิ้น และก็มีการกระทำเช่นนี้ในพื้นที่ต่างๆของโลก แต่ปัญหาก็คือ พวกเขามีความอาจหาญที่ได้กระทำเช่นนี้นั้นได้รับมาจากที่ใด
 
ท่านผู้นำสูงสุด เน้นว่า สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและประชาชน อีกทั้งบรรดาเจ้าหน้าที่ที่มีศรัทธาต่อการปฏิวัติ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ด้วยกับคำพูดเหล่านี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกันและการกระทำผิดพลาด จะไม่ก้าวถอยห่างออกอย่างแน่นอน และด้วยกับการมอบหมายกิจการต่อพระเจ้า ในการเผชิญกับภัยคุกคาม เพราะว่า ถ้าหากว่า เราถอยหลังออกมา แน่นอนยิ่งในวันนี้ ประเทศก็จะพบกับความทุกข์ทรมานและการล้มละลายทางจิตวิญญาณและอารยธรรม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ในการประเมินผลกระทบของการโจมตีล่าสุดทางทหารของอเมริกาในซีเรีย กล่าวเสริมว่า การปฏิบัติการเช่นนี้ของพวกอเมริกา ถือว่าเป็นความผิดพลาดในเชิงยุทธ์ศาสตร์และพวกเขาได้กระทำความผิดพลาดซ้ำซากเหมือนกับบรรพบุรุษของพวกเขา
ท่านผู้นำการปฏิวัติกล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่คนก่อนของอเมริกาได้สร้างกลุ่มก่อการร้ายไอซิสขึ้นมา และให้ความช่วยเหลือ แต่เจ้าหน้าที่ในปัจจุบันนี้ยังได้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มก่อการร้ายนี้และกลุ่มก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกันด้วย 
ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม เน้นอีกว่า อันตรายของกลุ่มก่อการร้ายนี้ในอนาคตจะหันเข้าหาพวกอเมริกาเอง โดยกล่าวเสริมว่า ในวันนี้ ยุโรปได้ทำผิดพลาดที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งประชาชนของพวกเขาไม่มีความปลอดภัยทั้งในบ้านและตามท้องถนน อเมริกาก็เช่นกัน ก็กำลังกระทำความผิดพลาดนี้ซ้ำอีกครั้ง

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้บัญชาการสูงสุดทุกเหล่าทัพ นายพล บากิรี หัวหน้าผู้บัญชาการกองกำลังทุกเหล่าทัพกล่าวในรายงานว่า ความลึกซึ้งที่แทรกซึมในเชิงกลยุทธ์ของการปฏิวัติอิสลาม คือ การยกระดับการป้องกันของขบวนการยืนหยัดต้านทานอย่างจริงจังและการเผชิญกับกลุ่มก่อการร้ายตักฟีรีย์และผู้ให้การสนับสนุน และการสร้างและการยกระดับความมั่นคงที่ยั่งยืน, การป้องกันน่านน้ำและผลประโยชน์ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, การเสริมสร้างขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและจู่โจมและการเฝ้าระวังตลอดเวลาจากน่านฟ้าของประเทศ ทั้งหมดนั้นคือ การดำเนินการที่สำคัญของกองกำลังทุกเหล่าทัพในปีที่ผ่านมา 
นายพล บากิรี ถือว่า การปฏิบัติการซ้อมรบต่างๆที่ในหลายสถานที่  การปรับปรุงผลผลิตในการป้องกันภัยคุกคาม การวางแบบแผนในการปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ของกองกำลังทุกเหล่าทัพและการจัดสรรส่วนแบ่งในการป้องกันประเทศจากงบประมาณ คือ การดำเนินการของกองกำลังทุกเหล่าทัพ โดยเน้นว่า กองกำลังทุกเหล่าทัพ ด้วยกับความเพียรพยายามและการขับเคลื่อนอย่างมุมานะเพื่อที่ให้บรรลุถึงยังเป้าหมายของการปฏิวัติอิสลามที่แท้จริง 
ในการเข้าพบครั้งนี้ ท่านผู้นำการปฏิบัติได้นำนมาซซุฮฺริ และอัศริพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ทุกคน
700 /