สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ในช่วงเริ่มต้นของบทเรียนชั้นสูง

ภัยพิบัติน้ำท่วมในจังหวัดคูซิสตานจะต้องได้รับการเยียวยา

อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมา ในช่วงเริ่มต้นของบทเรียนนิติศาสตร์อิสลามชั้นสูง ได้ชี้ถึงปัญหาและความเสียหายอย่างรุนแรงจากการประสบวิกฤติน้ำท่วมและพายุลมใต้ฝุ่นทางภาคใต้ของประเทศ โดยท่านเน้นย้ำว่า เหตุการณ์เหล่านี้ อย่างแท้จริงแล้วทำให้หัวใจของมนุษย์มีความบาดเจ็บระบมและบรรดาเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยกับการใช้ความคิดในการกระทำและความเพียรพยายามที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชน โดยต้องหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและดำเนินการไปในทันที

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้อีกถึงวิสัยทัศน์ของตนจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในทั้งสองเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น โดยกล่าวเสริมว่า วิกฤติน้ำท่วม ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และมีความเสียมากเป็นอย่างมากมายต่อประชาชนและครอบครัวของพวกเขา อีกทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในแถบภาคใต้ ก็ถือว่าเป็นหน้าที่และจำเป็นอย่างยิ่ง

ท่านผู้นำสูงสุดยังถือว่า ปัญหาของวันนี้ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคูซิสตานและการไม่มีน้ำและไฟฟ้า อีกทั้งอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆในอากาศที่หนาวเหน็บ นับว่าเป็นปัญหาที่สร้างความปวดร้าวให้กับหัวใจในความยากลำบากของประชาชน โดยท่านยังกล่าวว่า บรรดาเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ๆจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ถ้าหากว่า มีผู้หนึ่งผู้ใดคิดถึงประชาชน เขาก็จะไม่ปล่อยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในคูซิสตานผ่านไปอย่างง่ายดายหรอก และนี่คือ หน้าที่ที่แท้จริงและในทันทีและอย่างสม่ำเสมอของการปกครองต่างๆที่จะต้องคิดถึงประชาชนเป็นหลัก

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอียังวิพากษ์วิจารณ์ถึงบางคนแทนที่จะแก้ไขในปลีกย่อยของปัญหา กลับโยนความรับผิดชอบให้กับชนรุ่นก่อน โดยกล่าวว่า ใช่แล้วว่า บางปัญหาจะต้องหาวิธีการแก้ไขในระยะยาว แต่คำพูดนี้ที่บอกว่าสถานะการณ์ปัจจุบันเกิดจาการไม่ใช้ความคิดของชนรุ่นก่อนนั้นถือว่าไม่เพียงพอและไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง และต่อมาอีกหลายวันก็มีบุคคลอื่นๆตัดสินเช่นนี้กับเราว่า ทำไมไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน

ท่านผู้นำยังกล่าวเสริมอีกว่า จำเป็นที่เราจะต้องรู้สึกถึงความยากลำบากนี้ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและจะต้องหาวิธีในการแก้ไขปัญหาด้วยกับการใช้ความคิดในการกระทำและความเพียรพยายาม อีกทั้งมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย

700 /