สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

การถือศีลอด

 • ความหมายของศีลอด
 • ประเภทของศีลอด
 • เงื่อนไขวาญิบของศีลอด
 • ความลำบากในการถือศีลอด
 • วิธีพิสูจน์วันแรกของเดือน
 • การเห็นดวงจันทร์
 • คำยืนยันเห็นดวงจันทร์ ของผู้อาดิล 2 คน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจเรื่องการเห็นดวงจันทร์
 • ฮุกของฮากิมในการประกาศวันแรกของเดือน
 • เนียตศีลอด
 • เนียตถือศีลอดมุสตะฮับ
 • ปัญหาต่างๆ
 • ความต่อเนื่องในเนียต
 • สิ่งที่เป็นสาเหตุให้ศีลอดบาฏิล
 • การกินและการดื่ม
 • การร่วมเพศ
700 /