Lengo la vikwazo ni kulizuia taifa la Iran lisifike kwenye nafasi yake stahiki