اصول اقتصادی امام (ره)
اصول اقتصادی امام (ره)

اصول اقتصادی امام رضوان الله تعالی علیه

انتشار نماهنگ "اصول اقتصادی امام (ره)" در آستانه بیست و هشتمین رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی
اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال
من شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» قرار میدهم؛ یعنی اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند

دیگر عناوین