پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

خمس برنج مصرفی
خمس برنج مصرفی
ما برنج مصرفی هر سال را در فصل برداشت برنج می خریم؛ مثلاً 100 کیلو برنج در شهریور، سال خمس ما اوّل آبان است و تقریباً چیزی از این برنج را هنوز مصرف نکرده ایم. آیا باید خمس آن را بدهیم؟