احکام روزانه
احکام روزانه

منظور از موسیقی و غنا

مقصود از موسیقی و غنا چیست؟
استفاده از اعضای میت برای پیوند
استفاده از اعضای میت برای پیوند
علاقمند هستم اعضای خود را هدیه کرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمایل خود را هم به اطلاع مسئولین رسانده ام. آنان نیز از من خواسته اند که آن را در وصیّت‌نامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه کنم، آیا چنین حقّی را دارم؟

دیگر عناوین