پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

حیوانات عقیقه
حیوانات عقیقه
آیا هر نوع حیوان حلال گوشتی را می شود به عنوان عقیقه قربانی نمود؟
فروش لُقطه
فروش لُقطه
من دو سال قبل ساعتی از اماکن تفریحی خارج از شهر پیدا کردم و تا الآن آن را نگه داشته‌ام، آیا می‌شود آن را به برادرم فروخته و پولش را صدقه دهم؟
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار
حکم فرستادن و دانلود کردن نرم افزارهایی که در بازار به صورت پولی فروخته می شود ولی در کانالها به صورت رایگان عرضه می گردد چیست؟
دریافت اجاره‌بها بصورت یکجا
دریافت اجاره‌بها بصورت یکجا
به پیشنهاد مستأجر، اجاره یکسال بطور یکجا و در پایان زمان اجاره طی یک چک پرداخت می‌شود. آیا اگر مبلغ چک، بیش از مجموع اجاره‌های ماهانه باشد چنین کاری وجاهت شرعی دارد یا نه؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی