پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

ورود کفار به مساجد
ورود کفار به مساجد
آیا به‌طور مطلق جایز است که کفّار داخل مساجد مسلمانان شوند، هرچند برای مشاهده آثار تاریخی باشد؟
برخورد دست با جسم تر قبل از مسح
برخورد دست با جسم تر قبل از مسح
اگر هنگام وضو گرفتن دستمان به دمپایی یا شیر آب برخورد کند آیا با همین دست می‌توان مسح کرد یا باید از اول وضو را تکرار کرد اگر آری نمازهایی را که بدین صورت خوانده‌ام باید قضا کنم؟
به دست آوردن پول زیاد قبل از سال خمسی
کسی که سال خمسی‌اش نزدیک است و یکباره پول هنگفتی که مورد نیاز است به دست می‌آورد (از محل کسب و رهن منزل) آیا برای این پول می‌تواند یک سال خمسی جدا در نظر بگیرد یا باید در پایان همان سال خمسش را بدهد؟
وجود مانع در اعضای وضو
وجود مانع در اعضای وضو
لطفاً بفرمایید کسانی که بمناسبت شغل و کار روزانه با انواع رنگها و روغنهایی که به دستانشان می‌چسبد و معمولاً شستشوی آنها به سختی ممکن است و چه بسا شستن آنها با نفت و بنزین میسّر است و نتیجه این امر ضرر به دست است تکلیف این افراد برای وضو و غسل چیست؟
سرایت آب غیر وضو در مسح
سرایت آب غیر وضو در مسح
اگر شخص وضو گیرنده در اثر عدم آگاهی هنگام شستن دست‌ها و صورت به قصد وضو، اقدام به باز و بسته کردن شیر آب نماید؛ آنهم در موقعی که رطوبت (خیسی) روی شیر آب در مسح او تداخل نماید وضوی او باطل است. حکم نمازهایی که با این حالت خوانده شده چیست؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی