پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

فقه و احکام شرعی

ملحق شدن به نماز جمعه در رکعت دوم
ملحق شدن به نماز جمعه در رکعت دوم
اگر شخصی در رکعت دوم نماز جمعه برسد، ادامه نماز او چگونه خواهد بود؟ و آیا کفایت از نماز ظهر می‌کند؟

امور شرعی

سوال شرعی
پیگیری پاسخ
پاسخگویی تلفنی
پرداخت وجوهات شرعی
پیگیری وجوهات شرعی
فقه و احکام شرعی
استهلال

عناوین منتخب

فقه و احکام شرعی