پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات در مصاحبه، هنگام اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا

بیانات در مصاحبه، هنگام اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا

پر بیننده ترین