الکل‌های صنعتی

سؤال: الکل‌هایی که به عنوان الکل صنعتی به رنگهای مختلف (بی‌رنگ و قرمز) در کشور در مراکز مجاز تولید می‌شود از نظر پاک بودن چه حکمی دارد؟ آیا تفاوتی بین آنها است؟

جواب: اگر معلوم نیست که از الکل‌های مست‌کننده‌ای باشند که در اصل مایع هستند، پاک می‌باشند.

 

700 /