این فرم به منظور دریافت پیشنهاد یا انتقاد نسبت به ارایه مطالب - مانند محتوا، نمایه و خدمات پایگاه - طراحی شده است و محتوای ارسالی، توسط مدیریت پایگاه مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت لزوم نسبت به اصلاح یا بهبود موارد اقدام شود.
700 /

ارتباط با دفتر

جهت مکاتبه یا تماس تلفنی با دفتر مقام معظم رهبری لطفا کلیک کنید