دریافت:

مناسک حج رهبری

 • فضيلت و اهميت حج
 • حكم ترك‌ حج
 • انواع حج و عمره
 • ساختار کلي حج تمتّع و عمره‌ي آن
 • حج اِفراد و عمره مفرده
 • حج قِران
 • احكام كلي حج تمتع
 • بخش نخست: حَجَّة‌الاسلام و حج نيابى
 • بخش دوم: اعمال عمره
 • بخش سوم: اعمال حج
 • استفتائات حج
700 /