Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Fiqh və şəri hökmlər

Sələmin haramlığının hüdudları
Sələmin haramlığının hüdudları
Sələm, mülki və hüquqi şəxslərə eyni səviyyədə haramdırmı? Yoxsa bəzi xüsusi hallar istisna təşkil edir?

Şəri məsələlər

Şəri sual
Cavabı izlə
Fiqh və şəri hökmlər