Fiqh və şəri hökmlər
Fiqh və şəri hökmlər

İnsanın doğulduğu yerin vətən olması meyarı

İnsanın doğulduğu yer, orada yaşamamasına baxmayaraq, vətən hesab olunurmu?

Digər ünvanlar

Sənaye spirtləri
Ölkədə “sənaye spirti” adı ilə müxtəlif rənglərdə (şəffaf və ya qırmızı rəngdə) istehsal edilən spirtlərin paklıq baxımından hökmü nədir? Onlar arasında fərq varmı?
Əsl vətənin meyarı
Əgər bir yer bir şəxsin doğulduğu yer və atasının vətənidirsə, həmçinin bu şəxs gələcəkdə həmin yerdə dəfn edilməsini niyyətində tutubsa, amma həmin yerə davamlı olaraq getmirsə, ora onun vətəni hesab olunurmu?