Fiqh və şəri hökmlər
Fiqh və şəri hökmlər

Ölmüş insanın bədən üzvlərindən köçürülmə əməliyyatında istifadə

Mən öz əzalarımı bağışlamaq və ölümümdən sonra bədənimdən istifadə edilməsini istəyirəm. Öz istəyimi əlaqədar orqanlara da çatdırmışam. Onlar da məndən bu istəyimi vəsiyyətnamədə yazmağımı və varislərimi bu istəyimdən xəbərdar etməyimi tələb etmişlər. Mənim belə bir haqqım varmı?

Digər ünvanlar

Borcun xümsü
Əgər bir şəxs xüms ili çatmazdan qabaq öz qazancından müəyyən məbləği borc vеrərsə və xüms ilindən bir nеçə ay keçdikdən sonra borcunu gеri alarsa, bu məbləğin hökmü nədir?