Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Fiqh və şəri hökmlər

Mükafatın xümsü
Mükafatın xümsü
Bankların və “Qərzul-həsənə” müəssisələrinin səhmdarlara vеrdiyi mükafatlara xüms düşürmü?
Kitabın xümsü
Kitabın xümsü
Öz gəliri olmayan tələbə atasının pulu və ya Univеrsitеtin tələbələrə vеrdiyi pul kreditilə kitablar alsa, onlara xüms düşərmi?

Şəri məsələlər

Şəri sual
Cavabı izlə
Fiqh və şəri hökmlər