Ali Məqamlı Rəhbər informasiya bloku

Fiqh və şəri hökmlər

Kəffarəni verməyə imkanın olmaması
Kəffarəni verməyə imkanın olmaması
Bildiyimiz kimi, mükəlləf Allahın əmr və qadağasına bilərəkdən qarşı çıxdıqda, kəffarə verməyə imkanı olmadığı təqdirdə, kəffarə onun boynundan götürülür. Mükəlləf Allahın əmr və qadağasına bilərəkdən qarşı çıxmadıqda, kəffarə və ya fidyə verməyə hal-hazırda imkanı olmadığı təqdirdə, kəffarə onun boynundan həmişəlik olaraq götürülürmü? Yoxsa imkanı olduğu vaxt kəffarəni verməlidir?

Şəri məsələlər

Şəri sual
Cavabı izlə
Fiqh və şəri hökmlər