Fiqh və şəri hökmlər
Fiqh və şəri hökmlər

Alışa nəzarət məmurlarına satıcı tərəfindən pul verilməsi

Bəzi satıcılar idarə və ya şirkətin alış işləri üzrə işçisi ilə əlaqə qurmaqdan ötrü bəzi əmtəələri sənədlərdə təsbit edilən qiymətin üzərinə əlavə etmədən həmin işçiyə verirlər. Satıcı və alış işləri üzrə işçinin bu əmtəə xüsusunda hökmü nədir?

Digər ünvanlar