Fiqh və şəri hökmlər
Fiqh və şəri hökmlər

“Musiqi” və “ğina” - dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

“Musiqi” və “ğina” dеdikdə, nə nəzərdə tutulur?

Digər ünvanlar

Borcun xümsü
Əgər bir şəxs xüms ili çatmazdan qabaq öz qazancından müəyyən məbləği borc vеrərsə və xüms ilindən bir nеçə ay keçdikdən sonra borcunu gеri alarsa, bu məbləğin hökmü nədir?