Fiqh və şəri hökmlər
Fiqh və şəri hökmlər

Rükunun və ya səcdənin zikrini səhv demək

Əgər namaz qılan şəxs namazda və ya namazı qılıb qurtardıqdan sonra rükunun və ya səcdənin zikrini səhv dediyini başa düşsə, hökmü nədir?
Geyim vasitəsilə naməhrəmin diqqətini çəkmək
Geyim vasitəsilə naməhrəmin diqqətini çəkmək
Qadın naməhrəm kişilərin diqqətini cəlb edən, yaxud şəhvəti təhrik edən bir tərzdə hicab örtə və geyim geyinə bilərmi? Məsələn, naməhrəmlərin diqqətini cəlb edən bir tərzdə çadra örtə bilərmi? Yaxud şəhvəti təhrik edən materialda və rəngdə bir parçadan geyim və ya corab geyinə bilərmi?

Digər ünvanlar

Namazın bir rəkətini unutmaq
Əgər bir şəxs namazın bir rəkətini unutsa və axırıncı rəkətdə yadına düşsə - məsələn, namazın birinci rəkətini ikinci rəkət düşünsə və buna görə də üçüncü və dördüncü rəkətləri qılsa, amma axırıncı rəkətdə üçüncü rəkətdə olduğunu başa düşsə - onun vəzifəsi nədir?
Qiraətdə səhv
Əgər səhlənkarlıq üzündən və ya danışıq ləhcəsinə görə Həmd və Surənin qiraətində, yaxud namazın sözlərinin oxunuşunda səhvə yol verilərsə – məsələn, “yuləd” sözü “yulid” oxunarsa – namazın hökmü nədir?