Gündəlik hökmlər
Gündəlik hökmlər

Məqsədin hasil olmaması iddiası ilə alqı-satqını pozmaq

Müamilədə (alış-verişdə) məqsədlərinin gerçəkləşmədiyi iddiası ilə alış-veriş edən tərəflərin hər hansı biri müamiləni poza bilərmi?

Digər ünvanlar