Gündəlik hökmlər
Gündəlik hökmlər

Mayalanmış yumurta hüceyrələrini saxlamaq

Hazırkı dövrdə uşaqlıqdan kənarda mayalanmış yumurta hüceyrələrini xüsusi şəraitdə və aparatlarda canlı saxlamaq və ehtiyac olduğu təqdirdə onları yumurta hüceyrəsi sahibinin uşaqlığında yerləşdirmək mümkündür. Bu işə icazə verilirmi?
Xüms verməyə imkanın olmaması
Xüms verməyə imkanın olmaması
Bəzi şəxslərə xüms vacib olsa da, indiyədək onu verməmişlər. Hal-hazırda da xüms verməyə imkanları yoxdur və ya xüms vermək onlara çox çətindir. Bu xüsusda onların hökmü nədir?

Digər ünvanlar

Qəbirlərin üstünə su səpmək
Bir sıra hədislər qəbirlərin üstünə su səpməyin müstəhəb olduğuna dəlalət edir, məsələn, “Ləalil-əxbar” kitabında qeyd edilən hədislər. Yalnız dəfn günü qəbrin üstünə su səpmək müsətəhəbdir, yoxsa bu əməl hər bir vaxt müstəhəbdir?