Fiqh və şəri hökmlər
Fiqh və şəri hökmlər

Təbii halda qatı olan su ilə dəstəmaz almaq və qüsl etmək

Təbii halda qatı olan su ilə dəstəmaz almaq və qüsl etməyin hökmü nədir? Məsələn, duzların və mineralların çoxluğu nəticəsində qatı suyu olan dəniz və göl suları, o cümlədən, Urmiyyə gölünün suyu və s.

Digər ünvanlar