Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Fiqh və şəri hökmlər

Dərman, içki və ətirdə istifadə olunan spirt
Dərman, içki və ətirdə istifadə olunan spirt
Məstedici olan spirtdən hal-hazırda bir çox dərmanların, xüsusilə də daxilə qəbul edilən dərmanların hazırlanmasında, eləcə də ətirlərin,...

Şəri məsələlər

Şəri sual
Cavabı izlə
Fiqh və şəri hökmlər