Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku
Xalqın və rəhbərliyin məsullardan tələbi istehsal və məşğulluqdur