Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Qaralmış və çirklənmiş möhürün üzərinə səcdə etmək

Sual. Qaralmış və çirklənmiş möhürün üstündəki çirk qatı alınla möhür arasında maneə yaradarsa, o möhürün üzərinə səcdə etməyin işkalı varmı?
Cavab: Əgər möhürün üstündəki çirk qatı alınla möhür arasında maneə yaradarsa, səcdə və namaz batildir.

 

700 /