Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Ağzın daxilindən gələn qanının ağız suyuna qarışması

Sual: Əgər insanın ağzı ağzın daxilindən gələn qan, yaxud kənardan ağıza daxil olan qan, yaxud da başqa bir nəcasət - məsələn, şərab - vasitəsilə napak olarsa, amma sözügedən nəcasət ağız suyu ilə qarışıb aradan gedərsə, ağız suyu pakdır, yoxsa yox? Onu udmağın hökmü nədir?

Cavab: Pak hökmündədir və onu udmağın maneəsi yoxdur.

 

700 /