Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Süni saçların üzərinə məsh çəkmək

Sual: Süni saçların üzərinə məsh çəkmək olarmı?

Cavab: Əgər əkilən saçları başdan götürmək mümkün olmazsa, yaxud onu götürmək böyük çətinliyə və əziyyətə səbəb olarsa, eyni zamanda, süni saçlar mövcud olduğu halda başın dərisinə məsh çəkmək mümkün olmazsa, həmin saçların üzərinə məsh çəkmək kifayət edir.

 

700 /