Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Sənaye spirtləri

Sual: Ölkədə “sənaye spirti” adı ilə müxtəlif rənglərdə (şəffaf və ya qırmızı rəngdə) istehsal edilən spirtlərin paklıq baxımından hökmü nədir? Onlar arasında fərq varmı?

Cavab: Əgər zatən maye halında olub məstedici spirtlərdən olması məlum deyilsə, pakdır.

 

700 /