Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Həyat yoldaşı üçün alınmış cəvahiratın mülkiyyəti

Sual. Ərin öz zövcəsinə aldığı qızıl bəzək əşyaları ərin əmlakı sayılırmı? Belə ki, o, vəfat etdikdən sonra onun irsindən hesab olunur və varislər arasında bölünür, qadın da öz haqqını alır? Yoxsa zövcənin əmlakı sayılır?

Cavab: Əgər qızıl bəzək əşyaları zövcənin ixtiyarında olarsa və onlardan istifadə edərsə, belə ki, onlardan öz əmlakı kimi istifadə etmiş olarsa, bunun əksi sübut olunmayana qədər bu qızıl əşyalarının onun əmlakı olduğuna hökm edilir.

 

700 /