Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Gəlincik və heykəl düzəltmək, canlı varlıqların təsvirini çəkmək

Sual. Gəlincik və heykəl düzəltməyin, habelə, canlı varlıqların rəsmini çəkməyin – istər bitkilər, istər heyvanlar, istər insanlar olsun – hökmü nədir? Bu əşyaları almaq və satmağın, habelə, qoruyub saxlamaq və sərgilərdə sərgiləməyin hökmü nədir?

Cavab: Heykəl düzəltmək və rəsm çəkməyin, hətta ruhu olan varlıqların olsa belə, işkalı yoxdur. Həmçinin rəsm əsərlərini və heykəlləri almaq, satmaq və onları qoruyub saxlamaq caizdir. Bu əşyaları sərgilərdə sərgiləməyin də işkalı yoxdur.

 

700 /