Ali Məqamlı Rəhbərin informasiya bloku

Ğinaya qulaq asmaq

Sual. Еvdə ğinaya qulaq asmaq caizdirmi? Şəxsdə təsir qoymadığı təqdirdə, bunun hökmü nədir?

Cavab: Ğinaya qulaq asmaq bütün hallarda – istər еvdə təklikdə qulaq asılsın, istərsə də başqalarının yanında, istər şəxsdə təsir qoysun, istərsə də təsir qoymasın – haramdır.

 

700 /